Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

8.4 Minska antalet panelprogram

Tips 

Om du minskar antalet panelprogram kan prestanda förbättras. 

Åtgärd 

Ta bort panelprogram från paneler som du inte använder.