Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 9 Hjälpmedelsproblem

I det här avsnittet finns information om hur du hanterar problem med hjälpmedel för skrivbordet GNOME 2.0.

9.1 Tangentbordet svarar inte

Problem  

Tangentbordet slutar svara när jag gör följande:  

 1. Markera alternativet Använd mustangenter i AccessX.

 2. Markerar antingen Använd studsande tangenter eller Använd långsamma tangenter.

 3. Flytta fokus till textrutan Testområde genom att använda det numeriska tangentbordet.

 4. Klicka i textrutan Testområde genom att trycka på 5 på det numeriska tangentbordet .

Tangentbordet fungerar inte i något program, till exempel Terminal, gedit, osv.  

Lösning  

Gör så här: 

 1. Markera alternativet Använd mustangenter i AccessX.

 2. Aktivera funktionen Studsande tangenter genom att använd mustangenterna.

 3. Flytta fokus till textrutan Testområde genom att använda det numeriska tangentbordet.

 4. Klicka i textrutan Testområde genom att trycka på 5 på det numeriska tangentbordet .

 5. Tryck på 5 en andra gång i textrutan Testområde.

 6. Skriv som vanligt med tangentbordet.

Utför samma procedur om det gäller Långsamma tangenter.  

9.2 Det numeriska tangentbordet svarar inte

Problem  

Det numeriska tangentbordet slutar svara när jag aktiverar XKB på ett Solaris 8 eller Solaris 9-system.  

Lösning  

Använd det numeriska tangentbordet på tangentbordets huvuddel.  

9.3 Systemet avger ljudsignaler oavbrutet

Problem  

Det här problemet uppstår bara på Sun Ray-system. 

Systemet avger ljudsignaler kontinuerligt när jag gör följande: 

 1. Markerar alternativet Använd tangentbordshjälpmedel i dialogfönstret AccessX.

 2. Markerar något av följande hjälpmedelsalternativ:

  • Använd växlingsknappar

  • Använd tröga tangenter och Avge en ljudsignal när modifieraren trycks ned.

 3. Trycker på en modifieringstangent eller en växlingsknapp.

Lösning  

Om du vill stoppa ljudsignalerna måste du logga ut och logga in igen. Gör sedan följande i dialogfönstret AccessX:

 1. Avmarkera alternativet Använd växlingsknappar.

 2. Avmarkera Avge en ljudsignal när modifieraren trycks ned för tröga tangenter.

9.4 Systemet avger ljudsignaler för långsamma tangenter felaktigt

Problem 

Alternativet Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns för långsamma tangenter fungerar inte korrekt när jag:

 • Markerar alternativet Använd långsamma tangenter i dialogfönstret AccessX.

 • Markerar alternativet Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns.

 • Avmarkerar alternativet Avge en ljudsignal när tangenten är godkänd.

 • Håll ned en tangent så länge som krävs enligt inställningen i rotationsrutan Godkänn endast tangenttryckningar efter.

 • Släpp tangenten. Systemet accepterar tangenttryckningen men avger en ljudsignal när du släpper tangenten.

I det här fallet borde inte systemet avge en ljudsignal när du släpper tangenten efter en lyckad tangenttryckning.  

Lösning 

Gör så här:  

 1. Avmarkera alternativet Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns.

 2. Markera alternativet Avge en ljudsignal när tangenten är godkänd.

9.5 Funktioner för mustangenter

Problem  

Det här problemet uppstår bara på Sun Ray-system. 

När du aktiverar funktionen Mustangenter bör tangenten 9 på det numeriska tangentbordet flytta muspekaren uppåt och diagonalt till höger. Tangenten 9 flyttar emellertid pekaren rakt uppåt.

Lösning  

Tryck på tangenten 8 om du vill flytta pekaren uppåt och tryck på 6 om du vill flytta pekaren till höger.