Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

9.4 Systemet avger ljudsignaler för långsamma tangenter felaktigt

Problem 

Alternativet Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns för långsamma tangenter fungerar inte korrekt när jag:

  • Markerar alternativet Använd långsamma tangenter i dialogfönstret AccessX.

  • Markerar alternativet Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns.

  • Avmarkerar alternativet Avge en ljudsignal när tangenten är godkänd.

  • Håll ned en tangent så länge som krävs enligt inställningen i rotationsrutan Godkänn endast tangenttryckningar efter.

  • Släpp tangenten. Systemet accepterar tangenttryckningen men avger en ljudsignal när du släpper tangenten.

I det här fallet borde inte systemet avge en ljudsignal när du släpper tangenten efter en lyckad tangenttryckning.  

Lösning 

Gör så här:  

  1. Avmarkera alternativet Avge en ljudsignal när tangenten inte godkänns.

  2. Markera alternativet Avge en ljudsignal när tangenten är godkänd.