Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

9.3 Systemet avger ljudsignaler oavbrutet

Problem  

Det här problemet uppstår bara på Sun Ray-system. 

Systemet avger ljudsignaler kontinuerligt när jag gör följande: 

  1. Markerar alternativet Använd tangentbordshjälpmedel i dialogfönstret AccessX.

  2. Markerar något av följande hjälpmedelsalternativ:

    • Använd växlingsknappar

    • Använd tröga tangenter och Avge en ljudsignal när modifieraren trycks ned.

  3. Trycker på en modifieringstangent eller en växlingsknapp.

Lösning  

Om du vill stoppa ljudsignalerna måste du logga ut och logga in igen. Gör sedan följande i dialogfönstret AccessX:

  1. Avmarkera alternativet Använd växlingsknappar.

  2. Avmarkera Avge en ljudsignal när modifieraren trycks ned för tröga tangenter.