Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

9.1 Tangentbordet svarar inte

Problem  

Tangentbordet slutar svara när jag gör följande:  

  1. Markera alternativet Använd mustangenter i AccessX.

  2. Markerar antingen Använd studsande tangenter eller Använd långsamma tangenter.

  3. Flytta fokus till textrutan Testområde genom att använda det numeriska tangentbordet.

  4. Klicka i textrutan Testområde genom att trycka på 5 på det numeriska tangentbordet .

Tangentbordet fungerar inte i något program, till exempel Terminal, gedit, osv.  

Lösning  

Gör så här: 

  1. Markera alternativet Använd mustangenter i AccessX.

  2. Aktivera funktionen Studsande tangenter genom att använd mustangenterna.

  3. Flytta fokus till textrutan Testområde genom att använda det numeriska tangentbordet.

  4. Klicka i textrutan Testområde genom att trycka på 5 på det numeriska tangentbordet .

  5. Tryck på 5 en andra gång i textrutan Testområde.

  6. Skriv som vanligt med tangentbordet.

Utför samma procedur om det gäller Långsamma tangenter.