Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Kapitel 10 Problem med språkanpassning och internationalisering

Det här avsnittet innehåller information om hur du kan handskas med internationaliserings- och språkanpassningsproblem i skrivbordet GNOME 2.0.

10.1 Språk som stöds

Skrivbordet GNOME 2.0 innehåller stöd för språken i nedanstående tabell.

Språk 

Språkversion 

Arabiska 

ar 

ar_EG.UTF-8  

Brasiliansk portugisiska 

pt_BR.ISO8859-1 

pt_BR.UTF-8  

Kinesiska, förenklad 

zh 

zh.GBK  

zh.UTF-8  

zh_CN.EUC 

zh_CN.GB18030  

zh_CN.GBK  

zh_CN.UTF-8  

Kinesiska, traditionell 

zh_HK.BIG5HK  

zh_HK.UTF-8 

zh_TW 

zh_TW.BIG5  

zh_TW.EUC  

zh_TW.UTF-8  

Engelska 

Posix (C) 

en_AU.ISO8859-1  

en_CA.ISO8859-1  

en_GB.ISO8859-1 

en_GB.ISO8859-15 

en_IE.ISO8859-1  

en_IE.ISO8859-15 

en_NZ.ISO8859-1  

en_US.ISO8859-1  

en_US.ISO8859-15 

en_US.UTF-8 

Franska 

fr_FR.ISO8859-1  

fr_FR.ISO8859-15 

fr_FR.UTF-8 

Tyska 

de_DE.ISO8859-1  

de_DE.ISO8859-15 

de_DE.UTF-8 

Hebreiska 

he 

he_IL.UTF-8  

Italienska 

it_IT.ISO8859-1 

it_IT.ISO8859-15  

it_IT.UTF-8 

Japanska 

ja  

ja_JP.eucJP  

ja_JP.PCK  

ja_JP.UTF-8  

Koreanska 

ko  

ko_KR.EUC  

ko.UTF-8  

ko_KR.UTF-8 

Polska 

pl_PL.ISO8859-2 

pl_PL.UTF-8  

Ryska 

ru_RU.ANSI1251 

ru_RU.ISO8859-5 

ru_RU.KOI8-R 

ru_RU.UTF-8 

Spanska 

es_ES.ISO8859-1 

es_ES.ISO8859-15  

es_ES.UTF-8 

Svenska 

sv_SE.ISO8859-1 

sv_SE.ISO8859-15  

sv_SE.UTF-8 


Obs!  

För vissa språk finns begränsat stöd:


10.2 Problem som gäller samtliga språk

Följande problem gäller samtliga språk:

10.2.1 Ej språkanpassade menyobjekt

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

Följande menyobjekt är inte språkanpassade (gäller alla språkversioner):  

 • Ljud och video

 • Ljudkontroll

 • Mediespelare

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.2.2 Varningsmeddelanden till konsolen

Problem  

Fel-ID 4818711, gäller alla språkversioner. 

När du startar GNOME-program från en terminal visas ibland felmeddelanden i terminalfönstret. 

Lösning  

De här varningarna visas inte om du startar program från menyerna i skrivbordsmiljön. Varningarna påverkar inte progammets funktionalitet.  

Det här felet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet. 

10.2.3 Föråldrade ämnen i online-hjälpen

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

Online-hjälpen inkluderar hjälp för föråldrade program, som exempelvis gweather och Aktieövervakaren.

Lösning  

Ignorera hjälpen för föråldrade program. 

10.2.4 Flera Papperskorg-ikoner

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

När du använder fjärrinloggning och växlar språk med hjälp av dtlogin visas flera Papperskorg-ikoner på skrivbordet.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna en terminal.

 • Gå till katalogen .gnome-desktop:

  cd .gnome-desktop

 • Ta bort de Papperskorg-filer som inte behövs.

10.2.5 Dialogfönster och paneler är inte språkanpassade

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

För ett antal program visas dialogfönster och paneler som inte är språkanpassade.  

Lösning  

Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet. 

10.2.6 Språkanpassad direkthjälp visas inte

Problem  

Fel-ID 4875223, gäller alla språkversioner. 

Yelp visar inte den språkanpassade direkthjälpen. 

Lösning  

Gör så här:  

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando för varje språk språk för att ta bort de installerade dokumentationspaketen:

  pkgrm SUNWgnome-l10ndocument-språk

  Kör följande kommando om du vill se vilka dokumentationspaket som har installerats på systemet:

  ls —d /var/sadm/pkg/SUNWgnome-l10ndocument-*

 3. Gå till katalogen /var/gnome/lib/scrollkeeper:

  cd /var/gnome/lib/scrollkeeper

 4. Ta bort alla språkspecifika kataloger. Det innebär alla kataloger och länkar utom C, TOC, index och scrollkeeper_docs.

 5. Gå till katalogen där installationsbildfilen finns, som i exemplet här nedan:

  cd /S9U4_langcd/latest/components/språk/arkitektur/Packages

 6. Kör följande kommando för varje språk språk för att installera om dokumentationspaketen:

  pkgadd —d . SUNWgnome-l10ndocument-språk

10.2.7 Det går inte att öppna en fil som har skapats i ett annat språk

Problem  

Fel-ID 4824884, gäller alla språkversioner. 

Nautilus öppnar eventuellt inte en fil som har skapats i en annan språkversion.  

Lösning  

Logga in till språket som filen skapades i och öppna sedan filen. 

10.2.8 Start av gmines orsakar ett segmenteringsfel

Problem  

Gäller spelet gmines i alla språkversioner.

Om du installerar ett språkpaket orsakar gmines ett segmenteringsfel nästa gång spelet startas.

Lösning  

Förhindra att spelet hänger sig genom att ta bort den här filen: /usr/share/locale/[your-locale]/LC_MESSAGES/gnome-games.mo.

Den här åtgärden tar även bort språkversionsstödet för alla spel.  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3 Problem som gäller europeiska språk

Följande problem gäller europeiska språk:

10.3.1 Inloggningsalternativet OpenWindows saknas

Problem  

Gäller alla europeiska språkversioner i operativmiljön Solaris 8. 

När du installerar skrivbordet GNOME 2.0 lägger du kanske märke till att OpenWindows inte längre existerar som ett sessionsalternativ på inloggningskärmen.  

Lösning  

Så här gör du för att återställa alternativet OpenWindows på inloggningsskärmen: 

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando:

  cp /usr/dt/config/C/Xresources.d/Xresources.ow /usr/dt/config/ språkversion/Xresources.d/Xresources.ow

Där språkversion motsvarar språkversionen som du vill återställa inloggningsalternativet OpenWindows för.

10.3.2 Felaktiga meddelanden i XScreenSaver

Problem  

Fel-ID 4825508, gäller språkversionen för brasiliansk portugisiska. 

Felaktiga meddelanden visas i XScreenSaver.  

Lösning  

Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet. 

10.3.3 Startmenyn är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionen pt_BR.ISO8859-1. 

Startmenyn är inte språkanpassad.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.4 Kontrollpanelen är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionen pt_BR.ISO8859-1. 

Kontrollpanelen är inte språkanpassad.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.5 Menyalternativet GNOME-skrivbordet visas inte på inloggningsskärmen

Problem  

Fel-ID 4765131, gäller följande språkversioner: 

 • en_GB.ISO8859-15

 • en_IE.ISO8859-15

 • en_US.ISO8859-15

Menyalternativet GNOME-skrivbordet visas inte på inloggningsskärmen. GNOME:s Xresource-filer för dessa språkversioner utelämnades från /usr/dt/config.

Lösning  

Du kan lösa problemet i regioner där de språkversioner som påverkas används. 

Gör så här:  

 1. Logga in till GNOME-skrivbordet i C-språkversionen.

 2. Logga in som root i ett Terminal-fönster.

 3. Växla till följande katalog:

  cd /usr/dt/config/

 4. Kör ett eller flera av följande kommandon, beroenden på vilken språkversion du använder:

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_GB.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_IE.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_US.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

 5. Logga ut.

Alternativet GNOME-skrivbordet bör nu vara tillgängligt på inloggningsskärmen för bägge språkversionerna som påverkas av problemet. 

Det här problemet kommer att åtgärdas i uppdatering 5 av operativsystemet Solaris 9. 

10.3.6 Installationsgränssnittet är inte språkanpassat

Problem  

Fel-ID 4837852, gäller följande språkversioner: 

 • ru_RU.ISO8859-5

 • pl_PL.ISO8859-2

I operativmiljön Solaris 8, SPARC-versionen, är installationsgränssnittet inte språkanpassat.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.7 Tangentbordsgenvägar ändrar inte inmatningsmetodfönstret

Problem  

Gäller ryska språkversioner.  

Tangentbordsgenvägen Control + mellanslag som används för att välja och ändra indatametodfönster fungerar inte i x86-versionen av operativsystemet Solaris.

Lösning  

Markera och ändra inmatningsmetodfönstret med musen. 

10.3.8 Dålig typsnittskvalitet i terminalen

Problem  

Gäller ryska språkversioner.  

Typsnittskvaliteten för Terminal-programmet är låg.

Lösning  

Gör så här:  

 1. Öppna en terminal och välj sedan Redigera -> Profiler.

 2. Klicka på Redigera-ikonen.

 3. Avmarkera kryssrutan Använd samma typsnitt som andra program på fliken Allmänt.

 4. Klicka på typsnittsvalslisten.

 5. Välj ett typsnitt som du vill använda i dialogfönstret Välj ett terminaltypsnitt.

10.3.9 CP1251- och ANSI1251-kodning stöds inte

Problem 

Gäller ryska språkversioner.  

Pango X11-formaren i den här versionen av GNOME-skrivbordet stöder inte CP1251-kodning. Detta gör att CP1251- och ANSI1251-kodade tecken visas som tomma tecken eller tecken med bredden noll.  

Lösning 

Använd någon av följande språkversioner som stöds av pango X11-formaren tills stöd för CP1251 är tillgängligt:  

 • ru_RU.KOI8-R

 • ru_RU.ISO8859-5

 • ru_RU.UTF-8

Du kan använda iconv-konverteringstabeller om du vill koda om CP1251- och ANSI1251-filer. Om du vill koda om en CP1251- eller ANSI1251-fil till en UTF-8-kodad fil kör du följande kommando i en terminal:  

/usr/bin/iconv -f CP1251 -t UTF-8 CP1251-filnamn> UTF-8-filnamn. (man iconv)

10.3.10 Rastreringsproblem i ryska språkversioner

Problem  

Gäller språkversionen ru_RU.KOI8-R. 

I operativmiljön Solaris 8, x86-versionen, kan du få rastreringsproblem för följande ryska symboler: 

 • 00F1

 • 00FF

 • 00DC

Det här problemet gäller både CDE (Common Desktop Environment) och GNOME-skrivbordet. 

Lösning  

Du måste välja specifika typsnitt som ska användas på GNOME-skrivbordet. Gör så här:

 • Öppna en terminal och kör följande kommando:

  gnome-font-properties

 • Klicka på knappen Skrvbordstypsnitt i dialogfönstret Typsnittsinställningar.

 • Välj ett typsnitt från följande lista i dialogfönstret Välj ett typsnitt:

  • program: medium, medium italic, bold, bold italic

  • arial: italic, bold, bold-italic

  • courier: italic, bold italic

  • fixed: medium

  • interface system: medium

  • monospace: normal

  • sans: italic, bold italic

  • times: italic, bold italic

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.11 XScreenSaver är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionerna sv_SE.ISO8859-1 och sv_SE.ISO8859-15.  

XScreenSaver tycks inte vara språkanpassad då du installerar språkpaketet. 

Lösning  

XScreenSaver letar efter språkanpassade meddelanden i följande fil:/usr/openwin/lib/locale/ språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo

Där språkversion motsvarar aktuell språkversion.

Språkpaketen installerar språkanpassade data som XScreenSaver använder på följande plats: /usr/share/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo

Om du vill att XScreenSaver ska vara språkanpassad skapar du en symbolisk länk från /usr/openwin/lib/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo till /usr/share/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo.

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4 Problem som gäller asiatiska språkversioner

Följande problem gäller asiatiska språkversioner:

10.4.1 Skrivbordets standardtypsnitt är för litet eller visas inte

Problem  

till exempel: Fel-ID 4805328, gäller vissa språkversioner, bl. a. kinesiska. 

För närvarande kan du inte ange standardtypsnitt för GNOME-skrivbordet i alla språkversioner. Detta gör att skrivbordets standardtypsnitt antingen är för litet eller inte visas, speciellt om du växlar mellan olika språkversioner. 

Lösning  

Om du vill ändra standardtypsnitt för skrivbordet gör du följande:  

 • Öppna en terminal och kör följande kommando:

  gnome-font-properties

 • Använd dialogfönstret Typsnittsinställningar om du vill ändra typsnittsstorleken. I kinesiska språkversioner kan du till exempel ange både Programtypsnitt och Skrivbordstypsnitt till Sans 13.

10.4.2 Specialteckensnitt saknas i kinesiska språkversioner

Problem  

Fel-ID 4821955, gäller språkversioner för traditionell kinesiska. 

Vissa tecken visas inte i en del särskilda typsnitt, som till exempel fetstilta typsnitt. Detta gör att vissa tecken i Yelp-fönstret ser ut att saknas.  

Lösning  

Du måste ändra filen pangox.alias i /etc/{zh_TW.EUC,zh_TW.BIG5,zh_TW.UTF-8,zh_HK.BIG5HK,zh_HK.UTF-8}. Gör så här:

 1. Logga in som root.

 2. Byt till den katalog där filenpangox.alias för den aktuella språkversionen finns. Om det till exempel gäller språkversionen zh_TW.BIG5 kör du det här kommandot:

  cd /etc/pango/zh_TW.BIG5

 3. Kör följande kommando:

  cat pangox.alias | tr [A-Z] [a-z]> /tmp/pango

 4. Kör följande kommando:

  mv /tmp/pango pangox.alias

 5. Om katalogen /etc/pango/sparcv9/pango finns ändrar du pangox.alias-filerna i språkversionsunderkatalogerna för denna katalog, på samma sätt som för /etc/pango.

10.4.3 Visning av GNOME Ghostscript

Problem  

Gäller asiatiska och japanska språkversioner.  

Tecken som har japanska Postscript-typsnittsnamn förvrängs när de visas i GNOME Ghostscript. 

Lösning  

Gör så här:  

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando: cd /

 3. Kör följande kommando: mkdir /Resource

 4. Kör något av följande kommandon beroende på vilken språkversion du använder:

  förenklad kinesiska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/zh/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

  traditionell kinesiska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

  japanska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/ja/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

  Koreanska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/ko/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

10.4.4 Dålig teckensnittskvalitet

Problem  

Fel-ID 4423759, gäller japanska språkversioner i operativmiljön Solaris 9. 

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna Program-menyn.

 • Välj Skrivbordsinställningar -> Typsnitt.

 • Ange hg gothic b både för programmets och skrivbordets teckensnitt i dialogrutan Typsnittsinställningar.

 • Beroende på vilken skärmupplösning du använder väljer du typsnittsstorleken 12 eller 14.

10.4.5 Annat datumformat i operativmiljön Solaris

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

I operativmiljön Solaris används ett annat datumformat. Det finns ingen '(' eller ')' för veckodag-formatet i följande språkversioner: 

 • Operativmiljön Solaris 8: ja_JP.UTF-8

 • Operativmiljön Solaris 9: ja_JP.eucJP, ja_JP.UTF-8

Lösning  

Gäller inte. 

10.4.6 Problem med visning av tecken i GTK2+-program

Problem  

Fel-ID 4785550, gäller programmet gedit och andra GTK2+ -program i japanska språkversioner.

Delar av IBM/NEC-utökade tecken och specialtecken visas inte. 

Lösning  

Känd begränsning. 

10.4.7 Skriva ut från gedit i operativmiljön Solaris 8

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

Du kan förhandsgranska JISX0212 i programmet gedit men du kan inte skriva ut JISX0212.

Lösning  

Operativmiljön Solaris 8: Känd begränsning. 

Operativmiljön Solaris 9: Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt från kategorin Skriv ut i kategoripanelen.

 • För varje utskriftsobjekt anger du något av följande typsnitt:

  • HG-GothicB-Sun

  • HG-MinchoL-Sun

10.4.8 Det går inte att skriva ut japanska tecken med standardteckensnittet i gedit

Problem  

Fel-ID 4826184, gäller japanska språkversioner. 

Om du använder skrivarens standardteckensnitt i programmet gedit visas japanska tecken inte i Förhandsgranska och skrivs heller inte ut.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt från kategorin Skriv ut i kategoripanelen.

 • Ange teckensnittet HG-GothicB-Sun för varje objekt som ska skrivas ut.

10.4.9 Det går inte att öppna den ISO–2022–JP-kodade filen

Problem  

Fel-ID 4826184, gäller japanska språkversioner. 

Du kan inte öppna ISO-2022–JP-kodade filer i programmet gedit.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4.10 Språkanpassade tecken visas inte i gedit

Problem  

till exempel:Fel-ID 4785550, gäller japanska språkversioner. 

Japanska tecken visas inte i programmet gedit när du markerar Courier som standardtypsnitt.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt och färger i kategoripanelen.

 • Välj alternativet Använd standardtemafärger.

Den här lösningen åtgärdar inte problemet med att IBC/NEC-utökade tecken och specialtecken inte visas i operativmiljön Solaris 8. 

10.4.11 Dålig kvalitet på det japanska teckensnittet med standardteckensnittet i gedit

Problem  

Fel-ID 4869534, gäller japanska språkversioner. 

Kvaliteteten på det japanska teckensnittet i programmet gedit är dålig om du använder standardteckensnittet.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt & färger i kategorin Redigerare i panelen Kategorier.

 • Ange teckensnittet hg gothic b som redigerarens teckensnitt.

10.4.12 Problem med teckenvisningen i terminaler

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

IBM/NEC-utökade tecken och specialtecken visas inte i dialogfönstret Inställningar i programmet Terminal när du markerar alternativet Använd samma typsnitt som andra program.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna en terminal.

 • Välj Redigera -> Aktuell profil.

 • Avmarkera Använd samma typsnitt som andra program i dialogfönstret Redigerar profilen.

 • Ange typsnittet som interface user.

10.4.13 Minnet dumpas när en fil kopieras eller länkas

Problem  

Fel-ID 4824884, gäller japanska språkversioner. 

Ibland dumpas minnet då du använder Nautilus för att kopiera eller länka till en fil som skapades i en annan språkversion.  

Lösning  

Logga in i språkversionen där filen skapades och kopiera sedan filen eller skapa en länk till den. 

10.4.14 Inmatningsmetodfönstret töms upprepade gånger

Problem  

Fel-ID 4781611, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

När det finns flera inmatningssammanhang i samma programfönster på toppnivån, töms inmatningsmetodfönstret upprepade gånger. 

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4.15 Minneslogg för japanska språkversioner

Problem  

Fel-ID 4808468, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

En programminneslogg skapas när du gör följande:  

 1. Välj Unicode List -> HIRAGANA från IM-status.

 2. Stäng programfönstret.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4.16 GTK2+-program hänger sig

Problem  

Fel-ID 4820426, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

GTK2+-program hänger sig när du gör följande:  

 1. Öppnar ett Uppslagningsval-fönster.

 2. Håller ned blankstegstangenten.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.5 Problem som gäller språkversioner med komplexa skriftsystem

Följande problem gäller språkversioner med komplexa skriftsystem:

10.5.1 Bristfälligt stöd för höger-till-vänster-språk

Problem  

Gäller arabiska och hebreiska.  

GNOME-skrivbordet har bara begränsat stöd för språk som skrivs från höger till vänster. Fullständigt stöd för utskrifter med höger-till-vänster-språk och spegling av widgetar i användargränssnittet är under utveckling för GNOME-skrivbordet.  

Lösning  

Textinmatning för arabiska och hebreiska stöds i den globala versionen av GNOME 2.0 med undantag för programmet Terminal. Om du inte har installerat något språkpaket och du vill ha textinmatningsstöd, installerar du de här korrigeringsfilerna:

 

SPARC Architecture 

x86 Architecture 

Operativmiljön Solaris 8: 

114485-01 

114486-01 

Operativmiljön Solaris 9: 

114274-02 

114275-02