Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.2 Problem som gäller samtliga språk

Följande problem gäller samtliga språk:

10.2.1 Ej språkanpassade menyobjekt

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

Följande menyobjekt är inte språkanpassade (gäller alla språkversioner):  

 • Ljud och video

 • Ljudkontroll

 • Mediespelare

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.2.2 Varningsmeddelanden till konsolen

Problem  

Fel-ID 4818711, gäller alla språkversioner. 

När du startar GNOME-program från en terminal visas ibland felmeddelanden i terminalfönstret. 

Lösning  

De här varningarna visas inte om du startar program från menyerna i skrivbordsmiljön. Varningarna påverkar inte progammets funktionalitet.  

Det här felet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet. 

10.2.3 Föråldrade ämnen i online-hjälpen

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

Online-hjälpen inkluderar hjälp för föråldrade program, som exempelvis gweather och Aktieövervakaren.

Lösning  

Ignorera hjälpen för föråldrade program. 

10.2.4 Flera Papperskorg-ikoner

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

När du använder fjärrinloggning och växlar språk med hjälp av dtlogin visas flera Papperskorg-ikoner på skrivbordet.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna en terminal.

 • Gå till katalogen .gnome-desktop:

  cd .gnome-desktop

 • Ta bort de Papperskorg-filer som inte behövs.

10.2.5 Dialogfönster och paneler är inte språkanpassade

Problem  

Gäller alla språkversioner.  

För ett antal program visas dialogfönster och paneler som inte är språkanpassade.  

Lösning  

Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet. 

10.2.6 Språkanpassad direkthjälp visas inte

Problem  

Fel-ID 4875223, gäller alla språkversioner. 

Yelp visar inte den språkanpassade direkthjälpen. 

Lösning  

Gör så här:  

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando för varje språk språk för att ta bort de installerade dokumentationspaketen:

  pkgrm SUNWgnome-l10ndocument-språk

  Kör följande kommando om du vill se vilka dokumentationspaket som har installerats på systemet:

  ls —d /var/sadm/pkg/SUNWgnome-l10ndocument-*

 3. Gå till katalogen /var/gnome/lib/scrollkeeper:

  cd /var/gnome/lib/scrollkeeper

 4. Ta bort alla språkspecifika kataloger. Det innebär alla kataloger och länkar utom C, TOC, index och scrollkeeper_docs.

 5. Gå till katalogen där installationsbildfilen finns, som i exemplet här nedan:

  cd /S9U4_langcd/latest/components/språk/arkitektur/Packages

 6. Kör följande kommando för varje språk språk för att installera om dokumentationspaketen:

  pkgadd —d . SUNWgnome-l10ndocument-språk

10.2.7 Det går inte att öppna en fil som har skapats i ett annat språk

Problem  

Fel-ID 4824884, gäller alla språkversioner. 

Nautilus öppnar eventuellt inte en fil som har skapats i en annan språkversion.  

Lösning  

Logga in till språket som filen skapades i och öppna sedan filen. 

10.2.8 Start av gmines orsakar ett segmenteringsfel

Problem  

Gäller spelet gmines i alla språkversioner.

Om du installerar ett språkpaket orsakar gmines ett segmenteringsfel nästa gång spelet startas.

Lösning  

Förhindra att spelet hänger sig genom att ta bort den här filen: /usr/share/locale/[your-locale]/LC_MESSAGES/gnome-games.mo.

Den här åtgärden tar även bort språkversionsstödet för alla spel.  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.