Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3 Problem som gäller europeiska språk

Följande problem gäller europeiska språk:

10.3.1 Inloggningsalternativet OpenWindows saknas

Problem  

Gäller alla europeiska språkversioner i operativmiljön Solaris 8. 

När du installerar skrivbordet GNOME 2.0 lägger du kanske märke till att OpenWindows inte längre existerar som ett sessionsalternativ på inloggningskärmen.  

Lösning  

Så här gör du för att återställa alternativet OpenWindows på inloggningsskärmen: 

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando:

  cp /usr/dt/config/C/Xresources.d/Xresources.ow /usr/dt/config/ språkversion/Xresources.d/Xresources.ow

Där språkversion motsvarar språkversionen som du vill återställa inloggningsalternativet OpenWindows för.

10.3.2 Felaktiga meddelanden i XScreenSaver

Problem  

Fel-ID 4825508, gäller språkversionen för brasiliansk portugisiska. 

Felaktiga meddelanden visas i XScreenSaver.  

Lösning  

Det här problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva av GNOME-skrivbordet. 

10.3.3 Startmenyn är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionen pt_BR.ISO8859-1. 

Startmenyn är inte språkanpassad.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.4 Kontrollpanelen är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionen pt_BR.ISO8859-1. 

Kontrollpanelen är inte språkanpassad.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.5 Menyalternativet GNOME-skrivbordet visas inte på inloggningsskärmen

Problem  

Fel-ID 4765131, gäller följande språkversioner: 

 • en_GB.ISO8859-15

 • en_IE.ISO8859-15

 • en_US.ISO8859-15

Menyalternativet GNOME-skrivbordet visas inte på inloggningsskärmen. GNOME:s Xresource-filer för dessa språkversioner utelämnades från /usr/dt/config.

Lösning  

Du kan lösa problemet i regioner där de språkversioner som påverkas används. 

Gör så här:  

 1. Logga in till GNOME-skrivbordet i C-språkversionen.

 2. Logga in som root i ett Terminal-fönster.

 3. Växla till följande katalog:

  cd /usr/dt/config/

 4. Kör ett eller flera av följande kommandon, beroenden på vilken språkversion du använder:

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_GB.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_IE.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_US.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

 5. Logga ut.

Alternativet GNOME-skrivbordet bör nu vara tillgängligt på inloggningsskärmen för bägge språkversionerna som påverkas av problemet. 

Det här problemet kommer att åtgärdas i uppdatering 5 av operativsystemet Solaris 9. 

10.3.6 Installationsgränssnittet är inte språkanpassat

Problem  

Fel-ID 4837852, gäller följande språkversioner: 

 • ru_RU.ISO8859-5

 • pl_PL.ISO8859-2

I operativmiljön Solaris 8, SPARC-versionen, är installationsgränssnittet inte språkanpassat.  

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.7 Tangentbordsgenvägar ändrar inte inmatningsmetodfönstret

Problem  

Gäller ryska språkversioner.  

Tangentbordsgenvägen Control + mellanslag som används för att välja och ändra indatametodfönster fungerar inte i x86-versionen av operativsystemet Solaris.

Lösning  

Markera och ändra inmatningsmetodfönstret med musen. 

10.3.8 Dålig typsnittskvalitet i terminalen

Problem  

Gäller ryska språkversioner.  

Typsnittskvaliteten för Terminal-programmet är låg.

Lösning  

Gör så här:  

 1. Öppna en terminal och välj sedan Redigera -> Profiler.

 2. Klicka på Redigera-ikonen.

 3. Avmarkera kryssrutan Använd samma typsnitt som andra program på fliken Allmänt.

 4. Klicka på typsnittsvalslisten.

 5. Välj ett typsnitt som du vill använda i dialogfönstret Välj ett terminaltypsnitt.

10.3.9 CP1251- och ANSI1251-kodning stöds inte

Problem 

Gäller ryska språkversioner.  

Pango X11-formaren i den här versionen av GNOME-skrivbordet stöder inte CP1251-kodning. Detta gör att CP1251- och ANSI1251-kodade tecken visas som tomma tecken eller tecken med bredden noll.  

Lösning 

Använd någon av följande språkversioner som stöds av pango X11-formaren tills stöd för CP1251 är tillgängligt:  

 • ru_RU.KOI8-R

 • ru_RU.ISO8859-5

 • ru_RU.UTF-8

Du kan använda iconv-konverteringstabeller om du vill koda om CP1251- och ANSI1251-filer. Om du vill koda om en CP1251- eller ANSI1251-fil till en UTF-8-kodad fil kör du följande kommando i en terminal:  

/usr/bin/iconv -f CP1251 -t UTF-8 CP1251-filnamn> UTF-8-filnamn. (man iconv)

10.3.10 Rastreringsproblem i ryska språkversioner

Problem  

Gäller språkversionen ru_RU.KOI8-R. 

I operativmiljön Solaris 8, x86-versionen, kan du få rastreringsproblem för följande ryska symboler: 

 • 00F1

 • 00FF

 • 00DC

Det här problemet gäller både CDE (Common Desktop Environment) och GNOME-skrivbordet. 

Lösning  

Du måste välja specifika typsnitt som ska användas på GNOME-skrivbordet. Gör så här:

 • Öppna en terminal och kör följande kommando:

  gnome-font-properties

 • Klicka på knappen Skrvbordstypsnitt i dialogfönstret Typsnittsinställningar.

 • Välj ett typsnitt från följande lista i dialogfönstret Välj ett typsnitt:

  • program: medium, medium italic, bold, bold italic

  • arial: italic, bold, bold-italic

  • courier: italic, bold italic

  • fixed: medium

  • interface system: medium

  • monospace: normal

  • sans: italic, bold italic

  • times: italic, bold italic

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.3.11 XScreenSaver är inte språkanpassad

Problem  

Gäller språkversionerna sv_SE.ISO8859-1 och sv_SE.ISO8859-15.  

XScreenSaver tycks inte vara språkanpassad då du installerar språkpaketet. 

Lösning  

XScreenSaver letar efter språkanpassade meddelanden i följande fil:/usr/openwin/lib/locale/ språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo

Där språkversion motsvarar aktuell språkversion.

Språkpaketen installerar språkanpassade data som XScreenSaver använder på följande plats: /usr/share/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo

Om du vill att XScreenSaver ska vara språkanpassad skapar du en symbolisk länk från /usr/openwin/lib/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo till /usr/share/locale/språkversion/LC_MESSAGES/xscreensaver.mo.

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.