Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.4 Problem som gäller asiatiska språkversioner

Följande problem gäller asiatiska språkversioner:

10.4.1 Skrivbordets standardtypsnitt är för litet eller visas inte

Problem  

till exempel: Fel-ID 4805328, gäller vissa språkversioner, bl. a. kinesiska. 

För närvarande kan du inte ange standardtypsnitt för GNOME-skrivbordet i alla språkversioner. Detta gör att skrivbordets standardtypsnitt antingen är för litet eller inte visas, speciellt om du växlar mellan olika språkversioner. 

Lösning  

Om du vill ändra standardtypsnitt för skrivbordet gör du följande:  

 • Öppna en terminal och kör följande kommando:

  gnome-font-properties

 • Använd dialogfönstret Typsnittsinställningar om du vill ändra typsnittsstorleken. I kinesiska språkversioner kan du till exempel ange både Programtypsnitt och Skrivbordstypsnitt till Sans 13.

10.4.2 Specialteckensnitt saknas i kinesiska språkversioner

Problem  

Fel-ID 4821955, gäller språkversioner för traditionell kinesiska. 

Vissa tecken visas inte i en del särskilda typsnitt, som till exempel fetstilta typsnitt. Detta gör att vissa tecken i Yelp-fönstret ser ut att saknas.  

Lösning  

Du måste ändra filen pangox.alias i /etc/{zh_TW.EUC,zh_TW.BIG5,zh_TW.UTF-8,zh_HK.BIG5HK,zh_HK.UTF-8}. Gör så här:

 1. Logga in som root.

 2. Byt till den katalog där filenpangox.alias för den aktuella språkversionen finns. Om det till exempel gäller språkversionen zh_TW.BIG5 kör du det här kommandot:

  cd /etc/pango/zh_TW.BIG5

 3. Kör följande kommando:

  cat pangox.alias | tr [A-Z] [a-z]> /tmp/pango

 4. Kör följande kommando:

  mv /tmp/pango pangox.alias

 5. Om katalogen /etc/pango/sparcv9/pango finns ändrar du pangox.alias-filerna i språkversionsunderkatalogerna för denna katalog, på samma sätt som för /etc/pango.

10.4.3 Visning av GNOME Ghostscript

Problem  

Gäller asiatiska och japanska språkversioner.  

Tecken som har japanska Postscript-typsnittsnamn förvrängs när de visas i GNOME Ghostscript. 

Lösning  

Gör så här:  

 1. Logga in som root.

 2. Kör följande kommando: cd /

 3. Kör följande kommando: mkdir /Resource

 4. Kör något av följande kommandon beroende på vilken språkversion du använder:

  förenklad kinesiska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/zh/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

  traditionell kinesiska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/zh_TW/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

  japanska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/ja/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

  Koreanska

  ln -s /usr/openwin/lib/locale/ko/X11/Resource/CMap /Resource/CMap

10.4.4 Dålig teckensnittskvalitet

Problem  

Fel-ID 4423759, gäller japanska språkversioner i operativmiljön Solaris 9. 

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna Program-menyn.

 • Välj Skrivbordsinställningar -> Typsnitt.

 • Ange hg gothic b både för programmets och skrivbordets teckensnitt i dialogrutan Typsnittsinställningar.

 • Beroende på vilken skärmupplösning du använder väljer du typsnittsstorleken 12 eller 14.

10.4.5 Annat datumformat i operativmiljön Solaris

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

I operativmiljön Solaris används ett annat datumformat. Det finns ingen '(' eller ')' för veckodag-formatet i följande språkversioner: 

 • Operativmiljön Solaris 8: ja_JP.UTF-8

 • Operativmiljön Solaris 9: ja_JP.eucJP, ja_JP.UTF-8

Lösning  

Gäller inte. 

10.4.6 Problem med visning av tecken i GTK2+-program

Problem  

Fel-ID 4785550, gäller programmet gedit och andra GTK2+ -program i japanska språkversioner.

Delar av IBM/NEC-utökade tecken och specialtecken visas inte. 

Lösning  

Känd begränsning. 

10.4.7 Skriva ut från gedit i operativmiljön Solaris 8

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

Du kan förhandsgranska JISX0212 i programmet gedit men du kan inte skriva ut JISX0212.

Lösning  

Operativmiljön Solaris 8: Känd begränsning. 

Operativmiljön Solaris 9: Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt från kategorin Skriv ut i kategoripanelen.

 • För varje utskriftsobjekt anger du något av följande typsnitt:

  • HG-GothicB-Sun

  • HG-MinchoL-Sun

10.4.8 Det går inte att skriva ut japanska tecken med standardteckensnittet i gedit

Problem  

Fel-ID 4826184, gäller japanska språkversioner. 

Om du använder skrivarens standardteckensnitt i programmet gedit visas japanska tecken inte i Förhandsgranska och skrivs heller inte ut.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt från kategorin Skriv ut i kategoripanelen.

 • Ange teckensnittet HG-GothicB-Sun för varje objekt som ska skrivas ut.

10.4.9 Det går inte att öppna den ISO–2022–JP-kodade filen

Problem  

Fel-ID 4826184, gäller japanska språkversioner. 

Du kan inte öppna ISO-2022–JP-kodade filer i programmet gedit.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4.10 Språkanpassade tecken visas inte i gedit

Problem  

till exempel:Fel-ID 4785550, gäller japanska språkversioner. 

Japanska tecken visas inte i programmet gedit när du markerar Courier som standardtypsnitt.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt och färger i kategoripanelen.

 • Välj alternativet Använd standardtemafärger.

Den här lösningen åtgärdar inte problemet med att IBC/NEC-utökade tecken och specialtecken inte visas i operativmiljön Solaris 8. 

10.4.11 Dålig kvalitet på det japanska teckensnittet med standardteckensnittet i gedit

Problem  

Fel-ID 4869534, gäller japanska språkversioner. 

Kvaliteteten på det japanska teckensnittet i programmet gedit är dålig om du använder standardteckensnittet.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna programmet gedit.

 • Välj Redigera -> Inställningar.

 • Välj Typsnitt & färger i kategorin Redigerare i panelen Kategorier.

 • Ange teckensnittet hg gothic b som redigerarens teckensnitt.

10.4.12 Problem med teckenvisningen i terminaler

Problem  

Gäller japanska språkversioner.  

IBM/NEC-utökade tecken och specialtecken visas inte i dialogfönstret Inställningar i programmet Terminal när du markerar alternativet Använd samma typsnitt som andra program.

Lösning  

Gör så här:  

 • Öppna en terminal.

 • Välj Redigera -> Aktuell profil.

 • Avmarkera Använd samma typsnitt som andra program i dialogfönstret Redigerar profilen.

 • Ange typsnittet som interface user.

10.4.13 Minnet dumpas när en fil kopieras eller länkas

Problem  

Fel-ID 4824884, gäller japanska språkversioner. 

Ibland dumpas minnet då du använder Nautilus för att kopiera eller länka till en fil som skapades i en annan språkversion.  

Lösning  

Logga in i språkversionen där filen skapades och kopiera sedan filen eller skapa en länk till den. 

10.4.14 Inmatningsmetodfönstret töms upprepade gånger

Problem  

Fel-ID 4781611, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

När det finns flera inmatningssammanhang i samma programfönster på toppnivån, töms inmatningsmetodfönstret upprepade gånger. 

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4.15 Minneslogg för japanska språkversioner

Problem  

Fel-ID 4808468, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

En programminneslogg skapas när du gör följande:  

 1. Välj Unicode List -> HIRAGANA från IM-status.

 2. Stäng programfönstret.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.  

10.4.16 GTK2+-program hänger sig

Problem  

Fel-ID 4820426, gäller språkversionen ja_JP.UTF–8. 

GTK2+-program hänger sig när du gör följande:  

 1. Öppnar ett Uppslagningsval-fönster.

 2. Håller ned blankstegstangenten.

Lösning  

Problemet kommer att åtgärdas i en framtida utgåva.