Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.1 Språk som stöds

Skrivbordet GNOME 2.0 innehåller stöd för språken i nedanstående tabell.

Språk 

Språkversion 

Arabiska 

ar 

ar_EG.UTF-8  

Brasiliansk portugisiska 

pt_BR.ISO8859-1 

pt_BR.UTF-8  

Kinesiska, förenklad 

zh 

zh.GBK  

zh.UTF-8  

zh_CN.EUC 

zh_CN.GB18030  

zh_CN.GBK  

zh_CN.UTF-8  

Kinesiska, traditionell 

zh_HK.BIG5HK  

zh_HK.UTF-8 

zh_TW 

zh_TW.BIG5  

zh_TW.EUC  

zh_TW.UTF-8  

Engelska 

Posix (C) 

en_AU.ISO8859-1  

en_CA.ISO8859-1  

en_GB.ISO8859-1 

en_GB.ISO8859-15 

en_IE.ISO8859-1  

en_IE.ISO8859-15 

en_NZ.ISO8859-1  

en_US.ISO8859-1  

en_US.ISO8859-15 

en_US.UTF-8 

Franska 

fr_FR.ISO8859-1  

fr_FR.ISO8859-15 

fr_FR.UTF-8 

Tyska 

de_DE.ISO8859-1  

de_DE.ISO8859-15 

de_DE.UTF-8 

Hebreiska 

he 

he_IL.UTF-8  

Italienska 

it_IT.ISO8859-1 

it_IT.ISO8859-15  

it_IT.UTF-8 

Japanska 

ja  

ja_JP.eucJP  

ja_JP.PCK  

ja_JP.UTF-8  

Koreanska 

ko  

ko_KR.EUC  

ko.UTF-8  

ko_KR.UTF-8 

Polska 

pl_PL.ISO8859-2 

pl_PL.UTF-8  

Ryska 

ru_RU.ANSI1251 

ru_RU.ISO8859-5 

ru_RU.KOI8-R 

ru_RU.UTF-8 

Spanska 

es_ES.ISO8859-1 

es_ES.ISO8859-15  

es_ES.UTF-8 

Svenska 

sv_SE.ISO8859-1 

sv_SE.ISO8859-15  

sv_SE.UTF-8 


Obs!  

För vissa språk finns begränsat stöd: