Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

8.1 Justera Nautilus-inställningarna

Tips  

Du kan förbättra prestanda för skrivbordet GNOME genom att optimera inställningarna för Nautilus-fönsterhanterare.

Åtgärd  

  1. Öppna ett Nautilus-fönster.

  2. Välj Redigera -> Inställningar.

  3. Markera Prestanda.

  4. Kontrollera att alla alternativ har angetts till Endast lokal fil eller Aldrig.