Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

8.2 Justera inställningarna för bakgrund

Tips  

Om du fjärrkör skrivbordet GNOME över ett långsamt nätverk kan du förbättra prestanda genom att justera bakgrundsinställningarna. 

Åtgärd  

  1. Öppna Program-menyn.

  2. Välj Skrivbordsinställningar -> Bakgrund.

  3. Klicka på knappen Ingen bild.

  4. Markera Enfärgad i listrutan Bakgrundsformat.