Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

2.7 ScrollKeeper fungerar inte efter installationen

Problem  

ScrollKeeper fungerar inte efter en JumpStart-installation, lokala uppgraderingar och uppgraderingar direkt från nätet. 

Lösning  

ScrollKeeper fungerar inte eftersom programvara som ScrollKeeper är beroende av saknas. Så här löser du problemet:  

Vid alla installationer, lokala uppgraderingar och uppgraderingar från nätet som installeras direkt till rotfilsystemet, uppdateras ScrollKeeper-databasen med hjälp av ett skript som medföljer varje paket och körs när installationen är klar. 

Vid installationer som inte sker till filsystemets rotkatalog, uppdateras ScrollKeeper-databasen inte av skriptet som körs efter installationen. 

Du måste uppdatera ScrollKeeper-databasen manuellt första gången du loggar in. Du måste ha rotbehörighet för att kunna göra det. Kör följande kommandon:  

  1. su lösenord

  2. /usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb

I vissa fall kan /usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb finnas på följande plats:{INSTALL_ROOT}/usr/bin/scrollkeeper-rebuilddb