Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

2.6 Rättighetsproblem vid installation

Problem  

Jag har rätt version av tar och gunzip men när jag packar upp tar-arkivet saknas filer och kataloger. Detta medför att installationen misslyckas.

Lösning  

Du måste logga in som root innan du kan använda gunzip och tar för att packa upp paket.