Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

2.5 Installera GNOME-skrivbordet utan installeraren

Problem  

Hur installerar jag skrivbordet GNOME 2.0 utan installeraren? 

Lösning  

Kör det alternativa textbaserade installationsskriptet. Om du vill göra detta måste du först packa upp tar-filen och skapa en GNOME-katalog i den aktuella katalogen. Kör sedan det skript som motsvarar systemets arkitektur:  

SPARC Architecture Edition: ./GNOME/sparc/pkgs/install

x86: Architecture Edition: ./GNOME/i386/pkgs/install