Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

2.4 Avinstallera skrivbordet GNOME 2.0

Problem 

Hur avinstallerar jag skrivbordet GNOME 2.0? 

Lösning 

Gör så här:

  1. Logga in som root.

  2. Kör följande kommando: /usr/sbin/remove-gnome