Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

2.3 Avinstallera skrivbordet GNOME 1.4

Problem  

Jag har redan skrivbordet GNOME 1.4 installerat på systemet. Hur avinstallerar jag skrivbordet GNOME 1.4? 

Lösning  

Gör så här:  

  1. Logga in i CDE som root.

  2. Öppna ett terminalfönster.

  3. Skriv cd /var/sadm/prod

  4. Skriv java uninstall_gnome_1_4

Om du redan har installerat skrivbordet GNOME 2.0 kan du ta bort GNOME 1.4 genom att logga in som root och köra följande kommando:/usr/sbin/remove-gnome -version 1.4