Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

4.3 Program återställs inte ordentligt

Problem  

När jag loggade ut valde jag Spara aktuella inställningar, men en del program återställdes inte korrekt när jag loggade in nästa gång.

Lösning  

De nedanstående programmen har följande kända problem:

  • Terminal återställs inte.

  • Gedit återstålls till skärmens övre vänstra hörn.

Det finns planer på att åtgärda de här problemen i en framtida version.