Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

4.2 Logga ut utan panel

Problem  

Hur loggar jag ut om alla paneler försvunnit? 

Lösning  

  1. Högerklicka på skrivbordsbakgrunden för att öppna menyn Skrivbordsbakgrund.

  2. Markera menyobjektet Ny terminal.

  3. Skriv följande kommando i den nya terminalen: gnome-session-save --kill

  4. Om du fortfarande inte kan logga ut kör du det här kommandot: pkill gnome-session