Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

4.4 Oväntade fönsterbeteenden

Problem 

En del programfönster visas framför alla skrivbordsmiljöfönster och återställs inte korrekt eller visas inte i GNOME-fönsterlistan. 

Lösning 

Många program som baseras på MainSoft-bibliotek ignorerar som standard fönsterhanteraren och försöker hantera sina egna fönster. Rational Rose och XML Professional Publisher har det här problemet. Om du vill konfigurera MainSoft-baserade program att fungera ordentligt måste du ange miljövariabeln MWWM på följande sätt:

MWWM=allwm