Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

4.5 Oväntat Swing-beteende

Problem  

Äldre Swing-komponenter än de som finns i JavaTM 2 Platform Standard Edition V1.4 placerar sig felaktigt, ändrar inte storlek och uppdateras inkonsekvent.

Lösning  

Gör så här:

  1. Uppgradera till Java 2 Platform Standard Edition V1.4 eller senare.

  2. Kontrollera att programmet har konfigurerats att använda Java 1.4 JVM.