Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

5.12 Solaris-hanterare för flyttbara media

Problem  

Vilken operativmiljö behöver jag för att installera Solaris-hanterare för flyttbara media?

Lösning  

Med Nautilus får du ungefär samma funktionalitet som med Solaris-hanterare för flyttbara media. För att du ska kunna dra nytta av funktionen för flyttbara media i skrivbordet GNOME måste operativmiljöversionen vara uppdatering 1 av Solaris 8 eller senare. Försök inte installera den här funktionen genom att installera en uppsättning godtyckliga patchfiler.