Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
R
 
 rastrering, ryska symboler ( Index Term Link )
 
 ryska
  det går inte att ändra inmatningsmetodfönstret ( Index Term Link )
  dålig typsnittskvalitet i terminal ( Index Term Link )
  ej språkanpassat installationsgränssnitt ( Index Term Link )
  inget stöd förCP1251/ANSI1251-kodning ( Index Term Link )
  rastrering av symboler ( Index Term Link )