Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Ordlista

panelprogram

Ett panelprogram är ett litet, interaktivt program som finns inuti en panel, till exempel CD-spelaren. Varje panelprogram har ett enkelt användargränssnitt som du sköter med musen eller tangentbordet.

skrivbord

Den del av skrivbordsmiljön där det inte finns några grafiska objekt, till exempel paneler och fönster.

skrivbordsbakgrund

Bilden eller färgen i bakgrunden på skrivbordet.

skrivbordsobjekt

En ikon på skrivbordet som du kan använda för att öppna filer, mappar och program. Du kan lägga till skrivbordsobjekt så att du lätt kommer åt filer, mappar och program som du använder ofta.

skrivbordsmiljö

En fönsterbaserad miljö för användare. Skrivbordsmiljön är summan av alla delar av arbetsmiljön. Skrivbordsmiljön består av samtliga paneler och fönster, skrivbordet och alla arbetsytor.

DNS-namn

En unik bokstavsidentifierare för en dator i ett nätverk.

låda

En låda är ett glidande tillägg på en panel som du kan öppna eller stänga med en lådikon.

format

När du formaterar media förbereder du media för användning med ett visst filsystem. Det innebär också att du skriver över all befintligt information på mediet.

GNOME-kompatibelt program

Ett program som använder de vanliga GNOME-programmeringsbiblioteken är ett GNOME-kompatibelt program. Nautilus och gedit är till exempel GNOME-kompatibla program.

snabbtangent

Snabbtangenter är kortkommandon som du använder för att starta program med tangentbordet.

inod

En datastruktur som innehåller information om enskilda filer i UNIX-filsystem. Varje fil har en inod. En inod innehåller nod, typ, ägare och plats för en fil.

IP-adress

En unik sifferidentifierare för en dator i ett nätverk.

tangentbordsgenvägar

En tangentbordsgenväg är ett tangent eller en tangentkombination som du kan använda som ett alternativ till standardsätten att utföra åtgärder på.

programstartare

En programstartare startar ett visst program, kör ett visst kommando eller öppnar en viss fil. Programstartare finns på paneler och menyer.

menyrad

Menyraden finns längst upp i det programfönster som innehåller programmets menyer.

MIME-typ

En Multipurpose Internet Mail Extension-typ (MIME) som identifierar en fils format. MIME-typen gör så att program kan läsa filen. Till exempel kan ett e-postprogram använda MIME-typen image/png för att upptäcka att en PNG-fil (Portable Networks Graphic) är bifogad till en e-post.

montera

Montera är att göra ett filsystem tillgängligt. När du monterar ett filsystem, ansluts det som en underkatalog till det aktuella filsystemet.

panel

En panel är en del av ett fönster. Fönstret Nautilus innehåller till exempel en sidopanel och en visningspanel.

inställningsverktyg

Ett program som styr en viss del av skrivbordsmiljöns beteende.

snabbkommando- tangenter

Med snabbkommandon kan du snabbt utföra olika åtgärder.

skivdel

En diskpartition. Du kan skapa skivdelar på Zip- och Jaz-media. För varje skivdel visas ett objekt på skrivbordet.

lagerordning

Lagerordningen är den ordning i vilken fönster lagras ovanpå varandra på bildskärmen.

statusrad

En statusrad är en rad längst ned i ett fönster, som innehåller aktuell information om det som visas i fönstret just nu.

symbolisk länk

En speciell filtyp som pekar på en annan fil eller mapp. När du utför en åtgärd för en symbolisk länk utförs åtgärden i själva verket för den fil eller mapp som den symboliska länken pekar på.

verktygsrad

En verktygsrad innehåller knappar för de vanligaste kommandona i ett program. Vanligtvis finns verktygsraden under menyraden.

URL (Uniform Resource Locator)

En URL är adressen till en viss plats på webben.

vy

En Nautilus-komponent som gör det möjligt för dig att visa en mapp på ett visst sätt. Nautilus innehåller till exempel en ikonvy, som du använder för att visa innehållet i en mapp som ikoner. Nautilus innehåller också en listvy, som du använder för att visa innehållet i en mapp som en lista.

visningskomponent

En Nautilus-komponent som du använder för att visa en viss typ av filer i visningspanelen. En visningskomponent kan till exempel lägga till menyobjekt som är användbara för just denna filtyp på menyerna i Nautilus. En visningskomponent kan också lägga till zoomknappar i Nautilus så att du kan ändra storlek på objektet i visningspanelen.

arbetsyta

En arbetsyta är ett avskärmat område i skrivbordsmiljön som du kan arbeta i.