Problemlösningshandbok för Java Desktop System, version 2

Modifieringstangenter fungerar inte ordentligt

Problem  

Fel-ID: 4996542  

Tangenterna Alt och Skift fungerar kanske inte som modifieringstangenter när du använder indatametoden Internet/intranet. Följande problem är kända:

  • Du kanske inte kan markera text genom att använda tangentkombinationen Skift + piltangent. Latinska tecken kanske infogas i stället.

Lösning  

Använd en annan indatametod, t.ex. standardmetoden. Du växlar mellan indatametoder genom att högerklicka på ett objekt och välja Indatametod.