Podręcznik dla poczštkujšcych użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Adresowanie bezwzględne

Odwołanie bezwzględne stanowi przeciwieństwo adresowania względnego. W odwołaniu bezwzględnym znak dolara jest umieszczany przed każdą literą i liczbą, na przykład $A$1:$B$2.

Bieżące odwołanie, na którym umieszczony jest kursor w wierszu wprowadzania, można przekształcić z względnego na bezwzględne bądź odwrotnie poprzez naciśnięcie klawiszy Shift+F4 . Jeśli na początku wprowadzony jest adres względny, np. A1, pierwsze naciśnięcie tej kombinacji klawiszy spowoduje ustawienie odwołania bezwzględnego dla wiersza i dla kolumny ($A$1). Przy drugim naciśnięciu odwołanie bezwzględne jest ustawiane tylko dla wiersza (A$1), a za trzecim razem — tylko dla kolumny ($A1). Po naciśnięciu tej kombinacji klawiszy jeszcze raz zarówno odwołania do kolumn, jak i do wierszy są przełączane z powrotem na względne (A1).

W programie Oracle Open Office Calc są pokazywane odwołania do formuły. Jeśli na przykład użytkownik kliknie w komórce formułę =SUM(A1:C5;D15:D24), obydwa obszary, do których występuje odwołanie, będą podświetlone na kolorowo. Gdy komponent formuły “A1:C5” będzie na przykład wyświetlany w kolorze niebieskim, wówczas zakres komórek, o którym mowa, zostanie otoczony obramowaniem w tym samym odcieniu koloru niebieskiego. Kolejny komponent formuły “D15:D24” zostanie w podobny sposób oznaczony na czerwono.