Skip navigation links

Oracle Fusion Middleware Java API Reference for Oracle Extension SDK
11g Release 2 (11.1.2.3.0)

E17493-04


oracle.javatools.parser.plsql.old.symbol
Class ErrorSymbol

java.lang.Object
  extended by oracle.javatools.parser.util.ArrayListHeap
      extended by oracle.javatools.parser.plsql.old.symbol.PlsqlSymbol
          extended by oracle.javatools.parser.plsql.old.symbol.ErrorSymbol

All Implemented Interfaces:
PlsqlSyntaxCodes, PlsqlTokens

public class ErrorSymbol
extends PlsqlSymbol

Field Summary

 

Fields inherited from class oracle.javatools.parser.plsql.old.symbol.PlsqlSymbol
SYNTAX_EOF, SYNTAX_ERROR, SYNTAX_ROOT

 

Fields inherited from interface oracle.javatools.parser.plsql.old.PlsqlSyntaxCodes
SYNTAX_ARGUMENTS, SYNTAX_BLOCK, SYNTAX_BLOCK_STATEMENT, SYNTAX_CURSOR_DECL, SYNTAX_DATATYPE, SYNTAX_ELSE_CLAUSE, SYNTAX_ELSIF_CLAUSE, SYNTAX_EXCEPTION_HANDLER, SYNTAX_EXP_INNER, SYNTAX_EXP_MIDDLE, SYNTAX_EXP_OUTER, SYNTAX_EXP_STATEMENT, SYNTAX_EXPRESSION, SYNTAX_FOR_LOOP, SYNTAX_FUNCTION, SYNTAX_IF_STATEMENT, SYNTAX_INFIX_OPERATOR, SYNTAX_INSERT_EXPRESSION, SYNTAX_ITEM_DECL, SYNTAX_LABEL, SYNTAX_LITERAL, SYNTAX_LOOP, SYNTAX_LOOP_STATEMENT, SYNTAX_OBJECT_TYPE, SYNTAX_PACKAGE, SYNTAX_PARAMETER, SYNTAX_PARAMETER_LIST, SYNTAX_PAREN_EXPRESSION, SYNTAX_PLSQL_ROOT, SYNTAX_POSTFIX_OPERATOR, SYNTAX_PREFIX_OPERATOR, SYNTAX_PRIMARY, SYNTAX_PRIMARY_NAME, SYNTAX_PROCEDURE, SYNTAX_SCHEMA_NAME, SYNTAX_SELECT_EXPRESSION, SYNTAX_SIMPLE_NAME, SYNTAX_SPECIAL_OPERATOR, SYNTAX_SQL_EXPRESSION, SYNTAX_STATEMENT, SYNTAX_TYPE_CURSOR_DECL, SYNTAX_TYPE_DECL, SYNTAX_TYPE_RECORD_DECL, SYNTAX_TYPE_TABLE_DECL, SYNTAX_TYPE_VARRAY_DECL, SYNTAX_UNPARSED_EXPRESSION, SYNTAX_UNPARSED_LOOP, SYNTAX_UNPARSED_STMT, SYNTAX_VARIABLE_DECL, SYNTAX_WHILE_LOOP

 

Fields inherited from interface oracle.javatools.parser.plsql.old.PlsqlTokens
TK_ASG, TK_ASSOC, TK_AT, TK_ATTRIBUTE, TK_BOOLEAN_LITERAL, TK_CHAR_LITERAL, TK_COLON, TK_COMMA, TK_CONCAT, TK_DIV, TK_DOT, TK_EQ, TK_EXPONENT, TK_FLOAT_LITERAL, TK_GE, TK_GT, TK_IDENTIFIER, TK_INT_LITERAL, TK_INVALID, TK_LE, TK_LLABEL, TK_LPAREN, TK_LT, TK_MINUS, TK_MUL, TK_MULTI_COMMENT, TK_NE, TK_NULL_LITERAL, TK_OUTERJOIN, TK_PLUS, TK_QUOTED_IDENTIFIER, TK_RANGE, TK_RLABEL, TK_RPAREN, TK_SEMI, TK_SINGLE_COMMENT, TKKW_ALL, TKKW_ALTER, TKKW_AND, TKKW_ANY, TKKW_ARRAY, TKKW_AS, TKKW_ASC, TKKW_AT, TKKW_AUTHID, TKKW_AVG, TKKW_BEGIN, TKKW_BETWEEN, TKKW_BFILE, TKKW_BINARY_INTEGER, TKKW_BLOB, TKKW_BODY, TKKW_BOOLEAN, TKKW_BULK, TKKW_BY, TKKW_CASE, TKKW_CHAR, TKKW_CHAR_BASE, TKKW_CHECK, TKKW_CLOB, TKKW_CLOSE, TKKW_CLUSTER, TKKW_COALESCE, TKKW_COLLECT, TKKW_COMMENT, TKKW_COMMIT, TKKW_COMPRESS, TKKW_CONNECT, TKKW_CONSTANT, TKKW_CREATE, TKKW_CURRENT, TKKW_CURRVAL, TKKW_CURSOR, TKKW_DATE, TKKW_DAY, TKKW_DEC, TKKW_DECIMAL, TKKW_DECLARE, TKKW_DEFAULT, TKKW_DELETE, TKKW_DESC, TKKW_DISTINCT, TKKW_DO, TKKW_DROP, TKKW_ELSE, TKKW_ELSIF, TKKW_END, TKKW_EXCEPTION, TKKW_EXCLUSIVE, TKKW_EXECUTE, TKKW_EXISTS, TKKW_EXIT, TKKW_EXTENDS, TKKW_EXTRACT, TKKW_FALSE, TKKW_FETCH, TKKW_FLOAT, TKKW_FOR, TKKW_FORALL, TKKW_FROM, TKKW_FUNCTION, TKKW_GOTO, TKKW_GROUP, TKKW_HAVING, TKKW_HEAP, TKKW_HOUR, TKKW_IF, TKKW_IMMEDIATE, TKKW_IN, TKKW_INDEX, TKKW_INDICATOR, TKKW_INSERT, TKKW_INTEGER, TKKW_INTERFACE, TKKW_INTERSECT, TKKW_INTERVAL, TKKW_INTO, TKKW_IS, TKKW_ISOLATION, TKKW_JAVA, TKKW_LEVEL, TKKW_LIKE, TKKW_LIMITED, TKKW_LOCK, TKKW_LONG, TKKW_LOOP, TKKW_MAX, TKKW_MIN, TKKW_MINUS, TKKW_MINUTE, TKKW_MLSLABEL, TKKW_MOD, TKKW_MODE, TKKW_MONTH, TKKW_NATURAL, TKKW_NATURALN, TKKW_NCHAR, TKKW_NCLOB, TKKW_NEW, TKKW_NEXTVAL, TKKW_NOCOPY, TKKW_NOT, TKKW_NOWAIT, TKKW_NULL, TKKW_NULLIF, TKKW_NUMBER, TKKW_NUMBER_BASE, TKKW_NUMERIC, TKKW_NVARCHAR2, TKKW_OCIROWID, TKKW_OF, TKKW_ON, TKKW_OPAQUE, TKKW_OPEN, TKKW_OPERATOR, TKKW_OPTION, TKKW_OR, TKKW_ORDER, TKKW_ORGANIZATION, TKKW_OTHERS, TKKW_OUT, TKKW_PACKAGE, TKKW_PARTITION, TKKW_PCTFREE, TKKW_PLS_INTEGER, TKKW_POSITIVE, TKKW_POSITIVEN, TKKW_PRAGMA, TKKW_PRIOR, TKKW_PRIVATE, TKKW_PROCEDURE, TKKW_PUBLIC, TKKW_RAISE, TKKW_RANGE, TKKW_RAW, TKKW_REAL, TKKW_RECORD, TKKW_REF, TKKW_RELEASE, TKKW_RETURN, TKKW_REVERSE, TKKW_ROLLBACK, TKKW_ROW, TKKW_ROWID, TKKW_ROWNUM, TKKW_ROWTYPE, TKKW_SAVEPOINT, TKKW_SECOND, TKKW_SELECT, TKKW_SEPARATE, TKKW_SET, TKKW_SHARE, TKKW_SMALLINT, TKKW_SPACE, TKKW_SQL, TKKW_SQLCODE, TKKW_SQLERRM, TKKW_START, TKKW_STDDEV, TKKW_SUBTYPE, TKKW_SUCCESSFUL, TKKW_SUM, TKKW_SYNONYM, TKKW_SYSDATE, TKKW_TABLE, TKKW_THEN, TKKW_TIME, TKKW_TIMESTAMP, TKKW_TIMEZONE_ABBR, TKKW_TIMEZONE_HOUR, TKKW_TIMEZONE_MINUTE, TKKW_TIMEZONE_REGION, TKKW_TO, TKKW_TRIGGER, TKKW_TRUE, TKKW_TYPE, TKKW_UID, TKKW_UNION, TKKW_UNIQUE, TKKW_UPDATE, TKKW_USE, TKKW_USER, TKKW_VALIDATE, TKKW_VALUES, TKKW_VARCHAR, TKKW_VARCHAR2, TKKW_VARIANCE, TKKW_VIEW, TKKW_WHEN, TKKW_WHENEVER, TKKW_WHERE, TKKW_WHILE, TKKW_WITH, TKKW_WORK, TKKW_WRITE, TKKW_YEAR, TKKW_ZONE

 

Method Summary
 java.lang.String getErrorMessage()
           
 java.lang.String toString()
           

 

Methods inherited from class oracle.javatools.parser.plsql.old.symbol.PlsqlSymbol
getChildren, getCode, getDataValue, getEndOffset, getParent, getStartOffset, isLeafNode, isRootNode

 

Methods inherited from class oracle.javatools.parser.util.ArrayListHeap
allocArrayList, freeArrayList

 

Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, wait, wait, wait

 

Method Detail

getErrorMessage

public java.lang.String getErrorMessage()
Returns:
The String for this error message.

toString

public java.lang.String toString()
Overrides:
toString in class java.lang.Object

Skip navigation links

Oracle Fusion Middleware Java API Reference for Oracle Extension SDK
11g Release 2 (11.1.2.3.0)

E17493-04


Copyright © 1997, 2012, Oracle. All rights reserved.