Go to main content

SPARC T7-4 Server

Exit Print View

Updated: February 2019
 
 

Sverige


Caution

CautKK  -  Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.