Tilläggsinformation för Solaris 8 (SPARC-version) 6/00 - uppgradering