Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris
    
E
 
 ej språkanpassade menyobjekt ( Index Term Link )
 
 engelska språkversioner, menyalternativet GNOME-skrivbordet saknas ( Index Term Link )