Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.5.1 Bristfälligt stöd för höger-till-vänster-språk

Problem  

Gäller arabiska och hebreiska.  

GNOME-skrivbordet har bara begränsat stöd för språk som skrivs från höger till vänster. Fullständigt stöd för utskrifter med höger-till-vänster-språk och spegling av widgetar i användargränssnittet är under utveckling för GNOME-skrivbordet.  

Lösning  

Textinmatning för arabiska och hebreiska stöds i den globala versionen av GNOME 2.0 med undantag för programmet Terminal. Om du inte har installerat något språkpaket och du vill ha textinmatningsstöd, installerar du de här korrigeringsfilerna:

 

SPARC Architecture 

x86 Architecture 

Operativmiljön Solaris 8: 

114485-01 

114486-01 

Operativmiljön Solaris 9: 

114274-02 

114275-02