Problemlösningshandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

10.3.5 Menyalternativet GNOME-skrivbordet visas inte på inloggningsskärmen

Problem  

Fel-ID 4765131, gäller följande språkversioner: 

 • en_GB.ISO8859-15

 • en_IE.ISO8859-15

 • en_US.ISO8859-15

Menyalternativet GNOME-skrivbordet visas inte på inloggningsskärmen. GNOME:s Xresource-filer för dessa språkversioner utelämnades från /usr/dt/config.

Lösning  

Du kan lösa problemet i regioner där de språkversioner som påverkas används. 

Gör så här:  

 1. Logga in till GNOME-skrivbordet i C-språkversionen.

 2. Logga in som root i ett Terminal-fönster.

 3. Växla till följande katalog:

  cd /usr/dt/config/

 4. Kör ett eller flera av följande kommandon, beroenden på vilken språkversion du använder:

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_GB.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_IE.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

  • ln -s C/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08 en_US.ISO8859-15/Xresources.d/Xresources.Sun-gnome-2.0-s9u4s-2_0_2-08

 5. Logga ut.

Alternativet GNOME-skrivbordet bör nu vara tillgängligt på inloggningsskärmen för bägge språkversionerna som påverkas av problemet. 

Det här problemet kommer att åtgärdas i uppdatering 5 av operativsystemet Solaris 9.