Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Inställningar för skrivbordet

Du kan konfigurera nästan samtliga aspekter av skrivbordet med inställningsverktygen. Varje verktyg påverkar en särskild del av skrivbordets beteende. Du kan t ex välja ett tema för skrivbordet med hjälp av ett inställningsverktyg. Ett tema är en grupp samordnade inställningar som avgör hur en del av användargränssnittet ser ut.

För bekvämlighets skull är grupperna indelade i följande huvudområden:

Du kan starta skrivbordsinställningsverktygen på något av följande sätt: