Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här ändrar du namn på en fil eller mapp

Om du vill ändra namn på en fil eller mapp gör du så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill ändra namn på i visningspanelen.

  2. Välj Redigera -> Ändra namn. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Ändra namn.

    Mappens eller filens namn markeras.

  3. Skriv in ett nytt namn på filen eler mappen och tryck på Retur.