Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här tar du bort filer och mappar

När du tar bort en fil eller mapp flyttas den inte till Papperskorgen, utan tas bort från filsystemet med en gång. Menyobjektet Ta bort är bara tillgängligt om du har markerat alternativet Inkludera ett borttagningskommando som åsidosätter papperskorgen i dialogfönstret Inställningar.

Om du vill ta bort en fil eller mapp gör du så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill ta bort i visningspanelen.

  2. Välj Redigera -> Ta bort. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Ta bort.