Användarhandbok för skrivbordet GNOME 2.0 för operativmiljön Solaris

Så här duplicerar du en fil eller mapp

Om du vill skapa en kopia av en fil eller mapp i den aktuella mappen gör du så här:

  1. Markera den fil eller mapp som du vill duplicera i visningspanelen.

  2. Välj Redigera -> Duplicera. Du kan också högerklicka på filen eller mappen i visningspanelen och välja Duplicera.

    En kopia av filen eller mappen visas i den aktuella mappen.