9 Tisk sestav pro položky v České republice

Tato kapitola obsahuje následující témata:

9.1 Tisk sestav pro skladové transakce

Tato část obsahuje přehled sestav pro skladové transakce a věnuje se následujícím postupům:

  • Spuštění programu Tisk příjemky skladové položky

  • Nastavení voleb pro zpracování tisku příjemky skladových položek (R74ZD012)

  • Spuštění programu Tisk skladového dokladu

  • Nastavení voleb pro zpracování programu Tisk skladového dokladu (R74ZD013)

9.1.1 Princip sestav pro skladové transakce

Můžete tisknout sestavy, které obsahují souhrnné a detailní informace o skladových transakcích. Sestavu Tisk příjemky skladové položky vytiskněte, pokud chcete zkontrolovat informace o přejímkách ve skladu, včetně čísla dávky, typu knihy, informace o měně a informace o dodavateli. Sestavu Tisk skladového dokladu vytiskněte, jestliže chcete zkontrolovat informace o pohybu ve skladu, včetně dokladu, účtu a informacích o položce.

9.1.1.1 Sestava Tisk příjemky skladové položky

Program Tisk příjemky skladové položky spusťte, pokud chcete zobrazit detaily o přijatých skladových položkách. Můžete tisknout informace pro určité rozmezí dat nebo výběrem data určete skladové položky, u kterých chcete zobrazit detaily. Poté co spustíte program Tisk příjemky skladové položky, systém načte záznamy v tabulce Kniha zásob (F4111) a tabulce Hlavní kniha (F0901).

Tisknutá sestava obsahuje souhrnné informace o přijaté položce, podrobné informace o účtu (např. účet, hlavní kniha, vedlejší kniha, částka a měna) a informace o množství, měrné jednotce, nákladech na jednotku a celkových nákladech.

9.1.1.2 Tisk skladového dokladu

Program Tisk skladového dokladu spusťte, jestliže chcete zobrazit detaily o přijatých skladových položkách, jako jsou název a popis položky, středisko, umístění, šarže, množství, měrná jednotka, náklady na jednotku a celkové náklady.

Můžete tisknout informace pro určité rozmezí dat nebo výběrem data určete skladové položky, u kterých chcete zobrazit detaily. Ve volbě pro zpracování určete typ pohybu skladu. Můžete například zadat, že typ pohybu skladu je příjem skladové položky.

Poté co spustíte program Tisk skladového dokladu, systém načte záznamy v tabulce Kniha zásob a tabulce Hlavní kniha.

Tisknutá sestava obsahuje souhrnné informace o dokladu (např. číslo a typ dokladu); podrobné informace o účtu (např. účet, vedlejší kniha a částka) a podrobné informace o přijaté položce (např. název a popis položky, umístění a šarže).

9.1.2 Spuštění programu Tisk příjemky skladové položky

Vyberte položku Skladové sestavy (G74Z41), Tisk příjemky skladové položky.

9.1.3 Nastavení voleb pro zpracování tisku příjemky skladových položek (R74ZD012)

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

9.1.3.1 Výběr

Od data zaúčtování

Zadejte počáteční datum rozmezí dat, pro které systém vybere záznamy pro zpracování.

Do data zaúčtování

Zadejte koncové datum rozmezí dat, pro které systém vybere záznamy pro zpracování.

9.1.4 Spuštění programu Tisk skladového dokladu

Vyberte položku Skladové sestavy (G74Z41), Tisk skladového dokladu.

9.1.5 Nastavení voleb pro zpracování programu Tisk skladového dokladu (R74ZD013)

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

9.1.5.1 Výběr

Od data zaúčtování

Zadejte počáteční datum rozmezí dat, pro které systém vybere záznamy pro zpracování.

Do data zaúčtování

Zadejte koncové datum rozmezí dat, pro které systém vybere záznamy pro zpracování.

9.1.5.2 Zobrazení

Kód nadpisu sestavy

Zadáním hodnoty, která existuje v tabulce uživatelem definovaných kódů Operace - skladové doklady (74Z/D3) určíte, zda systém vytiskne nadpis, který označuje typ pohybu skladu. Můžete například určit typ pohybu skladu pro příjem, převod nebo výdej skladových položek.

9.2 Tisk sestavy integrity položky

Tato část obsahuje přehled sestavy integrity položky a věnuje se následujícím postupům:

  • Spuštění programu Sestava integrity stavu a pohybů skladu

  • Nastavení voleb pro zpracování programu Sestava integrity stavu a pohybů skladu (R74ZD001)

9.2.1 Princip sestavy integrity položky

Program Sestava integrity stavu a pohybů skladu spusťte, pokud chcete odhalit nesrovnalosti mezi množstvím položky a peněžní částkou. Poté co spustíte program Sestava integrity stavu a pohybů skladu, systém porovná množství položky a částku, které jsou uvedené v tabulce Kniha zásob (F4111) a tabulce Soubor umístění položek (F41021). Sestava vygenerovaná systémem zobrazuje souhrnné řádky pro součty podle:

  • střediska,

  • čísla položky,

  • umístění,

  • čísla šarže.

Prázdná sestava označuje, že nebyly nalezeny žádné nesrovnalosti mezi tabulkami F4111 a F41021.

9.2.2 Spuštění programu Sestava integrity stavu a pohybů skladu

Vyberte položku Skladové sestavy (G74Z41), Sestava integrity stavu a pohybů skladu.

9.2.3 Nastavení voleb pro zpracování programu Sestava integrity stavu a pohybů skladu (R74ZD001)

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

9.2.3.1 Zpracování

Povolený rozdíl částky (%)

Zadejte povolený rozdíl částky v procentech pro údaje v tabulkách F4111 a F41021. Systém ignoruje záznamy, u nichž je procentuální rozdíl menší než zadaná procentuální hodnota, Zadáte-li například hodnotu 10, systém do sestavy nezahrne odchylku ve výši 8 % pro množství položky v tabulkách F4111 a F41021.

Povolený rozdíl (částka)

Zadejte povolený rozdíl vyjádřený počtem jednotek pro údaje v tabulkách F4111 a F41021. Systém ignoruje záznamy, u nichž je rozdíl v počtu jednotek menší než zadaná hodnota, Zadáte-li například hodnotu 1000, systém do sestavy nezahrne odchylku ve výši 1000 jednotek pro množství položky v tabulkách F4111 a F41021.