Rejstřík

A  D  F  G  K  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z 

Čísla

03B/ST (Tisk výpisu), 3.2.4.1
03B/UP (Program pro předání textové dávky), 3.2.2.1
74/MO (Měsíc), 3.2.2.2
74Z/D3 (Operace - skladové doklady), 3.2.3.1

A

automatické číslování, 3.3.1
Automatické číslování středisek / typů dokladů (P7400007), 3.3.1

D

Dotaz na statutární doklad pro prodej podle interního dokladu (P7420001), 8.5.1
Dotaz na statutární doklad pro prodej podle statutárního čísla (P7420002), 8.5.1

F

F0006D (Kmenový soubor alternativního popisu střediska), 1.3
F7430030 (Záhlaví statutárního dokladu), 8.4.1.3
F7430032 (Detaily statutárního dokladu), 8.4.1.3
faktury
přehled, 8.1
tisk, 8.4
zálohové, 8.2
Formulář Úpravy automatického číslování středisek / typů dokladů, 3.3.3
Formulář Úpravy profilu uživatele, 1.5.4

G

Generování finančního výkazu (R749110), 7.1

K

Kmenový soubor alternativního popisu střediska (F0006D), 1.3
kód lokalizace, 1.5.4
Kontrola pokladního dokladu (P74Z0010), 5.3

M

Měsíc (74/MO), 3.2.2.2

N

nastavení systému
předvolby zobrazení uživatele, 1.5.1
NO - Tisk statutárního dokladu z prodejní objednávky (P7420565)
volby pro zpracování, 8.4.5
NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek (P7420565)
přehled, 8.4.1
NO - Zápis prodejní objednávky (P7424210)
odpovídající verze, 8.3.1.1
volby pro zpracování, 8.3.4

O

Odsouhlasení odpovídajících účtů (R74Z9310)
přehled, 6.1
volby pro zpracování, 6.3
Operace - skladové doklady (74Z/D3), 3.2.3.1

P

P00065 (Překlad středisek), 1.3
P0092 (Úpravy profilu uživatele)
nastavení pro přístup specifický pro jednotlivé země, 1.5.1
volby pro zpracování, 1.5.3
P03B2801 (Údržba tabulky textu dopisů), 1.3
P7400007 (Automatické číslování středisek / typů dokladů), 3.3.1
P7420001 (Dotaz na statutární doklad pro prodej podle interního dokladu), 8.5.1
P7420002 (Dotaz na statutární doklad pro prodej podle statutárního čísla), 8.5.1
P7420565 (NO - Tisk statutárního dokladu z prodejní objednávky)
volby pro zpracování, 8.4.5
P7420565 (NO - Tisk statutárních dokladů z prodejních objednávek)
přehled, 8.4.1
P7424210 (NO - Zápis prodejní objednávky)
odpovídající verze, 8.3.1.1
volby pro zpracování, 8.3.4
P7430031 (Znovu vytisknout statutární doklad), 8.4.1.3
P7433B11 (PO - Zápis faktury)
odpovídající verze, 8.3.1.2
volby pro zpracování, 8.3.6
P74Z0010 (Kontrola pokladního dokladu), 5.3
PO - Zápis faktury (P7433B11)
odpovídající verze, 8.3.1.2
volby pro zpracování, 8.3.6
pokladní doklady
Formulář Úpravy automatického číslování středisek / typů dokladů, 3.3.3
nastavení automatického číslování, 3.3.1
Proces tisku statutárního dokladu (R7430030), 8.4.6
Program pro předání textové dávky (03B/UP), 3.2.2.1
předávání směnných kurzů, 4.1
nastavení uživatelem definovaných kódů, 3.2.2
předvolby zobrazení
nastavení, 1.5.1
Přehled prodeje - Evropa (R740018), 10.2.1
překlad, 1.3
popisy střediska, 1.3
postupy, specifické pro jednotlivé země, 1.4
text upomínky, 1.3
vícejazyčná prostředí, 1.3
Překlad středisek (P00065), 1.3

R

R12855 (Výpočet odpisů), 2.2
R740018 (Přehled prodeje - Evropa), 10.2.1
R7430030 (Proces tisku statutárního dokladu), 8.4.6
R7430040 (Tisk statutárního dokladu), 8.1
R749110 (Generování finančního výkazu), 7.1
R74Z0010 (Tisk pokladního dokladu)
přehled, 5.2.1
volby pro zpracování, 5.2.3
R74Z9310 (Odsouhlasení odpovídajících účtů)
přehled, 6.1
volby pro zpracování, 6.3
R74ZD001 (Sestava integrity stavu a pohybů skladu)
přehled, 9.2.1
volby pro zpracování, 9.2.3
R74ZD012 (Tisk příjemky skladové položky)
přehled, 9.1.1.1
volby pro zpracování, 9.1.3
R74ZD013 (Tisk skladového dokladu)
přehled, 9.1.1.2
volby pro zpracování, 9.1.5
R74ZD030 (Zpracování aktuálních směnných kurzů), 4.2
nastavení, 3.2.2
R74ZS020 (Sestava DPH - Česká republika), 10.1

S

Sestava DPH - Česká republika (R74ZS020), 10.1
Sestava integrity stavu a pohybů skladu (R74ZD001)
přehled, 9.2.1
volby pro zpracování, 9.2.3
sestavy finančních výkazů
Generování finančního výkazu (R749110), 7.1
R749110 (Generování finančního výkazu), 7.1
stornované transakce, 2.3
střediska
překlad popisů, 1.3

T

text upomínky
překlad, 1.3
Tisk pokladního dokladu (R74Z0010)
přehled, 5.2.1
volby pro zpracování, 5.2.3
Tisk příjemky skladové položky (R74ZD012)
přehled, 9.1.1.1
volby pro zpracování, 9.1.3
Tisk skladového dokladu (R74ZD013)
přehled, 9.1.1.2
volby pro zpracování, 9.1.5
Tisk statutárního dokladu (R7430040), 8.1
tisk statutárních dokladů, 8.4.1
Tisk výpisu (03B/ST), 3.2.4.1
Úpravy profilu uživatele (P0092)
nastavení pro přístup specifický pro jednotlivé země, 1.5.1
volby pro zpracování, 1.5.3

V

vícejazyčná prostředí
problémy s překladem, 1.3
výpočty odpisů, 2.2

Z

zálohy, 8.2
Znovu vytisknout statutární doklad (P7430031), 8.4.1.3
Zpracování aktuálních směnných kurzů (R74ZD030), 4.2
nastavení, 3.2.2
zpracování faktur
opětovný tisk, 8.4.1.3