5 Práce s pokladními doklady v České republice

Tato kapitola obsahuje následující témata:

5.1 Princip používání pokladních dokladů

Pokladní doklady jsou doklady vytištěné na stvrzení příjmu nebo výdaje peněz v hotovosti. Pokladní doklady můžete tisknout za účelem zobrazení informací o deníkových zápisech a provedených a přijatých platbách.

Pomocí programu Tisk pokladního dokladu (R74Z0010) můžete vytisknout nebo opakovaně vytisknout pokladní doklad. Program Kontrola pokladního dokladu (P74Z0010) umožňuje zkontrolovat vytištěné doklady.

5.2 Generování pokladních dokladů

Tato část obsahuje přehled programu Tisk pokladního dokladu a věnuje se následujícím tématům:

 • Spuštění programu Tisk pokladního dokladu

 • Nastavení voleb pro zpracování programu Tisk pokladního dokladu (R74Z0010)

5.2.1 Princip použití programu Tisk pokladního dokladu

Program Tisk pokladního dokladu umožňuje tisknout doklady stvrzující výběr hotovosti z účtu nebo její vložení na účet. K těmto pokladním pohybům může dojít v případě, že obdržíte nebo provedete výdej v hotovosti.

Doklady můžete číslovat ručně pomocí volby pro zpracování nebo nastavit jejich automatické číslování pomocí programu Automatické číslování dodacího listu (P7400007).

Viz Nastavení automatického číslování pro Českou republiku.

Můžete nastavit volby pro zpracování a určit účet hlavní knihy, typ a číslo zdrojového dokladu, datum hlavní knihy, účel platby a další požadované informace.

Doklad vytištěný pomocí programu Tisk pokladního dokladu obsahuje následující údaje:

 • Firma

 • Číslo zdrojového dokladu (deníkový zápis, výdej nebo příjem)

 • Datum dokladu

 • Text vysvětlující účel vydání tištěného dokladu

 • Částka

 • Jméno příjemce pokladního dokladu

 • Číslo přiřazené k tištěnému pokladnímu dokladu

 • Jméno výdejce pokladního dokladu

 • Typ pokladního dokladu

5.2.2 Spuštění programu Tisk pokladního dokladu

Klikněte na položku Hotovostní transakce (G74ZCASH), Tisk pokladního dokladu.

5.2.3 Nastavení voleb pro zpracování programu Tisk pokladního dokladu (R74Z0010).

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

5.2.3.1 Výběr

Tyto volby pro zpracování je třeba vyplnit pro všechny typy pokladních dokladů.

Hotovostní účet

Zadejte číslo účtu hlavní knihy, který používáte pro typ hotovostní transakce, k níž chcete vytisknout tento doklad. Pokud například chcete vytisknout pokladní doklad k přijaté platbě, zadejte účet hlavní knihy, který používáte pro příjem v hotovosti.

Datum hlavní knihy

Zadejte vybrané datum dokladu.

5.2.3.2 Deníkový zápis

Tyto volby pro zpracování je třeba vyplnit, pokud je tištěný pokladní doklad určen pro deníkový zápis.

Typ dokladu - deníkový zápis

Zadáním některé z hodnot uvedených v poli Typ dokladu (00/DT) v tabulce uživatelem definovaných kódů určete typ zdrojového dokladu, pro nějž chcete vytisknout pokladní doklad.

Číslo dokladu - deníkový zápis

Zadejte číslo dokladu přiřazeného k deníkovému zápisu.

5.2.3.3 Výdej/příjem

Tyto volby pro zpracování je třeba vyplnit, pokud je vytištěný pokladní doklad určen pro výdej nebo příjem.

Číslo dokladu

Zadejte číslo dokladu přiřazeného k výdeji nebo příjmu.

Číslo dávky

Zadejte číslo dávky použité k zaúčtování příjmu nebo výdaje.

Typ dávky

Zadejte typ dávky použité k zaúčtování příjmu nebo výdaje.

5.2.3.4 Tisk

Účel

Zadejte popis účelu vydání pokladního dokladu. Tuto volbu pro zpracování nemůžete ponechat prázdnou.

Partner

Zadejte jméno osoby nebo název společnosti, které je určen tištěný pokladní doklad. Tuto volbu pro zpracování nemůžete ponechat prázdnou.

Číslo pokladního dokladu

Zadejte číslo, které chcete přiřadit k pokladnímu dokladu. Jestliže tuto volbu pro zpracování ponecháte prázdnou, bude použita následující položka podle schématu automatického číslování pokladních dokladů nastaveného v programu Automatické číslování středisek / typů dokladů (P7400007).

Středisko

Zadejte středisko (místo vydání), které vydalo pokladní doklad. Zadání této volby pro zpracování je volitelné.

5.3 Kontrola a opakovaný tisk pokladních dokladů

Tato část popisuje formulář používaný ke kontrole a opakovanému tisku pokladních dokladů.

5.3.1 Formulář používaný pro kontrolu a opakovaný tisk pokladních dokladů

Název formuláře ID formuláře Navigace Použití
Kontrola pokladního dokladu W74Z0010A Hotovostní transakce (G74ZCASH), Kontrola pokladního dokladu Zkontrolujte a vyberte existující pokladní doklady.

Vyberte požadovaný záznam a pomocí příkazu Opakovat tisk v nabídce Řádek doklad znovu vytiskněte.