3 Nastavení lokalizací pro Českou republiku

Tato kapitola obsahuje následující témata:

3.1 Princip nastavení zákazníků a dodavatelů pro Českou republiku

Při nastavování dodavatelů zadejte informace o daňové registraci do polí DIČ a Další DIČ .

3.2 Nastavení uživatelem definovaných kódů (UDC) pro Českou republiku

Tato část obsahuje přehled uživatelem definovaných kódů pro Českou republiku a věnuje se postupu nastavení těchto kódů pro následující položky:

  • Předání směnného kurzu

  • Skladové sestavy

  • Firmy

  • Upomínky z prodlení

3.2.1 Princip používání uživatelem definovaných kódů určených pro Českou republiku

Nastavení uživatelem definovaných kódů specifických pro Českou republiku umožňuje používat funkce určené pro české prostředí. Také některé uživatelem definované kódy v základním softwaru lze nastavit pomocí hodnot specifických pro Českou republiku.

Nastavení uživatelem definovaných kódů pro následující položky:

  • Evropské firmy

  • Předání směnného kurzu

  • Skladové sestavy

  • Firmy

3.2.2 Nastavení uživatelem definovaných kódů pro předání směnného kurzu

Před použitím programu Zpracování aktuálních směnných kurzů (R74ZD030) k předání směnných kurzů nastavte následující uživatelem definované kódy:

3.2.2.1 Program pro předání textové dávky (03B/UP)

Před předáním směnných kurzů platných pro Českou republiku je třeba, aby existovala hodnota R74ZD030 v poli Kód v tabulce uživatelem definovaných kódů 03B/UP. R74ZD030 je ID programu, který slouží k předání informací o směnných kurzech z webu provozovaného Českou národní bankou.

3.2.2.2 Měsíc (74/MO)

Software JD Edwards EnterpriseOne poskytuje pro tuto tabulku uživatelem definovaných kódů pevně nastavené hodnoty. Hodnoty z této tabulky uživatelem definovaných kódů slouží k převodu hodnot měsíců poskytovaných Českou národní bankou na hodnoty používané pro měny v systému JD Edwards EnterpriseOne. Hodnoty měsíců poskytované v textovém souboru předaném z České národní banky nejsou platnými hodnotami v tabulce Směnné kurzy (F0015).

Například hodnota Aug z textového souboru předaného Českou národní bankou bude převedena na hodnotu 08, což je platná hodnota pro tabulku F0015.

3.2.3 Nastavení uživatelem definovaných kódů pro skladové sestavy

Tuto tabulku uživatelem definovaných kódů nastavte před generováním skladových sestav.

3.2.3.1 Operace - skladové doklady (74Z/D3)

Nastavte tabulku uživatelem definovaných kódů 74Z/D3 pomocí kódů označujících skladové pohyby pro příjem, převod nebo výdej skladových položek. Hodnoty budou vytištěny v poli Popis hodnoty uživatelem definovaného kódu jako nadpis dokladu o pohybu na skladě.

Můžete například nastavit následující hodnoty:

Kód Popis
P Příjem skladové položky
S Převod skladové položky
V Výdej skladové položky

3.2.4 Nastavení uživatelem definovaných kódů pro upomínky

Tyto uživatelem definované kódy nastavte před zpracováním upomínek.

3.2.4.1 Tisk výpisu (03B/ST)

V této tabulce uživatelem definovaných kódů nastavíte hodnoty určující program použitý k tisku podrobných informací o upomínce. Chcete-li tisknout upomínku s informacemi specifickými pro Českou republiku, zadejte do této tabulky uživatelem definovaných hodnot kód R74Z3B20.

Viz část (CZE) Tisk upomínek z prodlení v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3.3 Nastavení automatického číslování pro Českou republiku

Tato část poskytuje přehled automatického číslování pokladních dokladů a uvádí postup nastavení automatického číslování pro následující položky:

  • Pokladní doklady

  • Výkaznictví Intrastat

3.3.1 Princip automatického číslování pokladních dokladů

Pomocí programu Automatické číslování středisek / typů dokladů (P7400007) nastavte automatické číslování pro pokladní doklady. Budou uloženy informace nastavené v tabulce Automatické číslování středisek / typů dokladů (F7400007).

Nastavené schéma číslování bude použito při tisku pokladních dokladů kromě případu, kdy pomocí programu Tisk pokladního dokladu (R74Z0010) nastavíte volbu pro zpracování Číslo dokladu na konkrétní číslo.

3.3.2 Formuláře používané k nastavení automatického číslování pokladních dokladů

Název formuláře ID formuláře Navigace Použití
Práce s automatickým číslováním středisek / typů dokladů W7400007A Hotovostní transakce (G74ZCASH), Automatické číslování střediska / typu dokladu Zkontrolujte a vyberte existující záznamy.
Úpravy automatického číslování středisek / typů dokladů W7400007C Ve formuláři Práce s automatickým číslováním středisek / typů dokladů klikněte na tlačítko Přidat . Přidejte rozsah automatického číslování pro typ dokladu střediska.

3.3.3 Nastavení automatického číslování pokladních dokladů

Zobrazte formulář Úpravy automatického číslování středisek / typů dokladů.

Obrázek 3-1 Formulář Úpravy automatického číslování středisek / typů dokladů

Následuje popis položek - Obrázek 3-1
Popis - "Obrázek 3-1 Formulář Úpravy automatického číslování středisek / typů dokladů"

Středisko

Zadejte středisko, pro které chcete tisknout pokladní doklady.

Typ objednávky

Zadáním některé z hodnot uvedených v poli Typ dokladu (00/DT) v tabulce uživatelem definovaných kódů určete typ dokladu, pro nějž chcete nastavit schéma číslování.

Stejná další čísla pro typ dokladu

Zadáním některé z hodnot uvedených v poli Typ dokladu (00/DT) v tabulce uživatelem definovaných kódů určete typ dokladu, pro nějž chcete použít stejné schéma číslování jako pro doklad uvedený v poli Typ objednávky .

Pokud například používáte různé typy dokladů pro výdajové doklady zaměstnanců a výdajové doklady kontrahentů a chcete pro tyto doklady použít stejné schéma číslování, můžete vybrat jeden typ dokladu v poli Typ objednávky a druhý typ dokladu v tomto poli.

Automatické číslování - rozmezí 1

Zadejte první číslo schématu číslování.