4 Práce se směnnými kurzy v České republice

Tato kapitola obsahuje následující témata:

4.1 Princip předání, úprav a vymazání směnných kurzů

Jestliže provádíte obchodní transakce ve více měnách, každodenně se setkáváte s kolísáním směnných kurzů. Namísto ručního zadávání můžete aktuálního směnné kurzy předat do pracovní tabulky systému JD Edwards EnterpriseOne z externího zdroje, například z webu.

V systému JD Edwards EnterpriseOne jsou směnné kurzy uloženy v tabulce směnných kurzů (F0015). Hodnoty z tabulky F0015 jsou používány pro zpracování transakcí zahrnujících cizí měny. Směnný kurz se může měnit na denní bázi. Chcete-li tedy udržovat aktuální směnné kurzy, můžete do systému předat informace poskytované Českou národní bankou.

Předání směnných kurzů z České národní banky do tabulky F0015:

 1. Z webu České národní banky si stáhněte textový soubor se směnnými kurzy a uložte jej do umístění, odkud jej budete moci předat do systému.

  Je třeba, abyste měli oprávnění ukládat do umístění, odkud chcete soubor předat, a také oprávnění předat soubor z umístění, kam jste jej uložili.

 2. Pomocí programu Textový procesor (P007101) předejte textový soubor do tabulky hlaviček (F007101) a tabulky detailů (F007111) textového procesoru.

  V programu Textový procesor zadejte hodnotu R74ZD030 pro určení programu pro předání. Bude vytvořen dávkový soubor a data z tabulek F007101 a F007111 budou zapsána do tabulky Externí směnné kurzy (F0015Z1).

  U každého záznamu předaného do tabulky F007111 bude ověřeno, zda kód měny existuje v tabulce Kódy měny (F0013). Jestliže kód měny v tabulce F0013 neexistuje, nebude do tabulky F0015Z1 zapsána žádná hodnota. Namísto toho bude vygenerována sestava s označením chybějících kódů měn a uvedením počtu chyb.

  Viz část Práce s textovým procesorem v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

 3. Pomocí programu Úpravy externích směnných kurzů (P0015Z1) ověřte a upravte informace v dávce vytvořené prostřednictvím programu Textový procesor.

  Viz část Předání směnných kurzů z externího zdroje v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Multicurrency Processing Implementation Guide.

 4. Spusťte program Zpracování externích směnných kurzů (R0015Z1).

  Program Zpracování externích směnných kurzů přečte data v tabulce F0015Z1 a zapíše je do tabulky F0015.

  Viz část Zpracování externích směnných kurzů v dokumentu Implementační příručka JD Edwards EnterpriseOne Applications Multicurrency Processing Implementation Guide.

 5. Spusťte program Vymazání externích směnných kurzů (R0015Z1P).

  Program Vymazání externích směnných kurzů vymaže záznamy o směnných kurzech z pracovní tabulky F0015Z1.

Textový soubor importovaný do tabulek F007101 a F007111 musí být ve specifickém formátu. Prvním záznamem musí být datum měnového převodu, druhým záznamem názvy a zbývajícími záznamy směnné kurzy.

4.1.1 Předpoklady

Před provedením úkolů popsaných v této části věnujte pozornost následujícím nastavením:

 • Ověřte si, že máte oprávnění k zápisu a čtení z umístění, do kterého jste uložili textový soubor z České národní banky.

 • Zajistěte, aby při stahování souboru z České národní banky byly povoleny ovládací prvky ActiveX.

 • Zkontrolujte, zda kódy měn uvedené ve staženém souboru existují také v tabulce F0013.

 • Přesvědčte se, zda v tabulce uživatelem definovaných kódů v Programu pro předání textové dávky (03B/UP) existuje hodnota R74ZD030.

4.2 Nastavení voleb pro zpracování programu Zpracování aktuálních směnných kurzů (R74ZD030)

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

4.2.1 Obecné

Kód cílové měny

Zadejte kód měny, který je uveden v tabulce Kódy měn.

Metoda výpočtu

Zadejte způsob výpočtu použitý pro směnný kurz. Platné hodnoty:

Prázdné nebo 1: Inverze

2: Bez inverze

Konverze měn Y/Z

Zadejte metodu použitou pro převod měn. Platné hodnoty:

Y: Násobení

Z: Dělení

Okamžitý směnný kurz

Zadáním hodnoty 1 umožníte přepsání směnného kurzu při zadávání transakce. Jestliže ponecháte tuto volbu pro zpracování prázdnou, bude vždy použit kurz uvedený v tabulce Směnný kurz (F0015).

4.2.2 Textový soubor

Oddělovač

Zadejte znak použitý v textovém souboru jako oddělovač. Jestliže nezadáte žádný znak, budou jednotlivé záznamy v textovém souboru odděleny svislou čárou (|).