6 Odsouhlasení odpovídajících účtů v České republice

Tato kapitola obsahuje následující témata:

6.1 Princip odsouhlasení odpovídajících účtů

Odpovídají účty, označované také jako protiúčty, jsou účty, které jsou používány k vyrovnání deníkových zápisů v hlavní knize. Protiúčtem je obvykle jiný účet, než účet, který obsahuje primární deníkové zápisy. Je však možné použít stejný účet, jako pro primární zápisy, pokud pro jeden deníkový zápis zadáte kladnou hodnotu a pro odpovídající deníkový zápis zadáte kladnou hodnotu.

Program Odsouhlasení odpovídajících účtů spusťte, pokud chcete generovat sestavu obsahující souhrnný nebo detailní seznam částek na hlavním účtu a jeho protiúčtu. Pomocí této sestavy můžete odhalit nesrovnalosti v zůstatcích účtů.

Sestava vygenerovaná programem Odsouhlasení odpovídajících účtů obsahuje část zobrazující kladné částky a také část, která zobrazuje částky záporné. Pole Obrat 1 v sestavě zobrazuje celkovou částku pro zadaný hlavní účet. Pole Obrat 2 v sestavě zobrazuje celkovou částku pro protiúčet. Porovnáním těchto částek můžete určit, zda jsou účty vyrovnané.

Pro záznamy, které systém načte, musíte nastavit firmu, účet, typ účetní knihy a počáteční a koncové datum.

6.2 Spuštění programu Odsouhlasení odpovídajících účtů

Vyberte položku Hlavní kniha (G74Z09), Odsouhlasení odpovídajících účtů.

6.3 Nastavení voleb pro zpracování programu Odsouhlasení odpovídajících účtů (R74Z9310)

Volby pro zpracování umožňují nastavení výchozích hodnot položek určených ke zpracování.

6.3.1 Zpracování

Firma

Zadejte kód firmy, pro kterou chcete generovat sestavu. Tuto volbu pro zpracování nemůžete ponechat prázdnou.

Hlavní účet

Zadejte hlavní účet, u kterého chcete provést porovnání s protiúčtem. Tuto volbu pro zpracování nemůžete ponechat prázdnou.

Vedlejší účet

Zadejte vedlejší účet hlavního účtu, který jste zadali ve volbě pro zpracování Hlavní účet. Nezadáte-li vedlejší účet, systém načte záznamy pro všechny vedlejší účty zadaného hlavního účtu.

Počáteční datum

Zadejte počáteční datum rozmezí dat, pro které zpracováváte záznamy.

Koncové datum

Zadejte koncové datum rozmezí dat, pro které zpracováváte záznamy.

6.3.2 Tisk

Vytisknout vedlejší účty protiúčtů (Y/N)

Zadejte hodnotu Y nebo ponechte tuto volbu pro zpracování prázdnou, pokud chcete vytisknout součty protiúčtu podle vedlejších účtů.