Aplikace JD Edwards EnterpriseOne

Implementační příručka pro lokalizace pro Českou republiku

Vydání 9.1

E60333-01

Leden 2015


Aplikace JD Edwards EnterpriseOne - Implementační příručka pro lokalizace pro Českou republiku, Vydání 9.1

E60333-01

Copyright © 2015, Oracle a její přidružené společnosti. Všechna práva vyhrazena.

Tento software a související dokumentace se poskytují na základě licenční smlouvy, která vymezuje pravidla použití a zveřejňování, a jsou chráněny zákony na ochranu autorských práv. S výjimkou předchozího výslovného povolení v licenční smlouvě nebo v zákonném ustanovení žádná část softwaru ani doprovodné dokumentace nesmí být používána, kopírována, reprodukována, překládána, rozšiřována, změněna, licencována, přenášena, distribuována, vystavována, předváděna, publikována nebo zobrazována v jakékoliv formě, a pro jakékoli účely. Je zakázáno provádět zpětnou analýzu, převod ze strojového kódu nebo dekompilaci softwaru, s výjimkou činností, které mají zajistit interoperabilitu v souladu s příslušnými zákony.

Informace obsažené v tomto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Nezaručuje se, že tento dokument je bez chyb. Pokud v dokumentaci zjistíte chyby, oznamte nám je prosím písemně.

Pokud je tento software nebo související dokumentace dodána vládě USA nebo komukoli, kdo získá licenci jménem vlády USA, platí následující upozornění:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Tento software nebo hardware byl vyvinut k běžnému použití v různých oblastech správy informací. Nebyl vyvinut a není určen pro použití v oblastech, kde již z podstaty hrozí nebezpečí, včetně oblastí, kde může dojít k riziku zranění osob. Pokud tento software nebo hardware použijete v nebezpečných situacích, budete zodpovědni za veškerá bezpečnostní, záložní a jiná opatření, která zajistí jeho bezpečné použití. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti se zříkají veškeré odpovědnosti za jakékoli škody způsobené používáním tohoto softwaru nebo hardwaru v nebezpečných aplikacích.

Oracle a Java je registrovaná ochranná známka společnosti Oracle Corporation a jejích přidružených společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Intel a Intel Xeon jsou registrované ochranné známky společnosti Intel Corporation. Všechny použité ochranné známky SPARC podléhají licenci a jsou ochranné známky společnosti SPARC International, Inc. AMD, Opteron, logo AMD a logo AMD Opteron jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Advanced Micro Devices. UNIX je registrovaná ochranná známka konsorcia The Open Group.

Tento software nebo hardware a dokumentace mohou obsahovat informace umožňující přístup k obsahu, produktům či službám třetích stran. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nenesou žádnou odpovědnost a výslovně odmítají všechny záruky ve vztahu k obsahu, produktům či službám třetích stran, pokud není v platné smlouvě uzavřené mezi vámi a společností Oracle stanoveno jinak. Společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli ztráty, náklady nebo škody, které vzniknou v důsledku přístupu k obsahu, produktům či službám třetích stran nebo jejich používáním, s výjimkou případů stanovených v platné smlouvě uzavřené mezi vámi a společností Oracle.