Go to main content

SPARC M7-16 Server Safety and Compliance Guide

Exit Print View

Updated: March 2018
 
 

Suomi


Caution

Caution  -  Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.