Go to main content

SPARC M7-16 Server Safety and Compliance Guide

Exit Print View

Updated: March 2018
 
 

Danmark


Caution

Caution  -  Litiumbatteri — Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.