K A P I T E L  5

Använda OpenBoot i nödsituationer

I och med att USB-tangentbord används med de nyaste Sun-arbetsstationerna har en del av hanteringen av OpenBoot i nödsituationer förändrats. Mer exakt stöds inte kommandona Avbryt-N, Avbryt-D och Avbryt-F (som finns på system med vanliga tangentbord, tangentbord som inte är baserade på USB) på system som har USB-tangentbord. Följande avsnitt beskriver hur man använder OpenBoot i nödsituationer, både på system med vanliga tangentbord och på nyare system med USB-tangentbord.


Använda OpenBoot i nödsituationer på system med vanliga tangentbord (inte USB)

För att ge något av dessa kommandon håller du ned tangenterna precis när du har slagit på systemet och håller dem nere i några sekunder tills tangentbordets lampor blinkar.


TABELL 5-1 Nödkommandon för icke-USB-tangentbord med OpenBoot

Kommando

Beskrivning

Avbryt

Hoppa över POST. Detta kommando är inte beroende av säkerhetsläge. (Obs! Vissa system hoppar över POST som standard. Då använder du Avbryt-D för att starta POST.)

Avbryt-A

Avbryt.

Avbryt-D

Gå in i diagnostikläge (sätt diag-switch? till true).

Avbryt-F

Aktivera Forth på TTYA i stället för att söka av enheter. Använd fexit för att fortsätta med initieringssekvensen. Detta är praktiskt vid maskinvarufel.

Avbryt-N

Återställ innehållet i NVRAM till standardvärdena.Använda OpenBoot i nödsituationer på system med USB-tangentbord

Nedan beskrivs hur du gör samma sak som Avbryt-kommandona på system med USB-tangentbord.

Motsvarighet till Avbryt-A

Avbryt-A fungerar likadant som på system med vanliga tangentbord, med den skillnaden att det dröjer några sekunder efter starten innan kommandot kan aktiveras.

Motsvarighet till Avbryt-N


procedure icon  Använda motsvarigheten till Avbryt-N

1. När du har slagit på strömmen till systemet väntar du tills frontpanelens strömbrytarlampa börjar blinka och ett pip hörs.

2. Tryck snabbt på strömbrytaren två gånger (ungefär som när du dubbelklickar med en musknapp).

En skärm liknande följande visas för att tala om att du har återställt innehållet i NVRAM till standardvärdena:

Sun Blade 1000 (2 X UltraSPARC-III), Keyboard Present
OpenBoot 4.0, 256 MB memory installed, Serial #12134241.
Ethernet address 8:0:20:b9:27:61, Host ID: 80b92761.


Safe NVRAM mode, the following nvram configuration variables have
been overridden:
 `diag-switch?' is true
 `use-nvramrc?' is false
 `input-device', `output-device' are defaulted
 `ttya-mode', `ttyb-mode' are defaulted

These changes are temporary and the original values will be restored
after the next hardware or software reset.
 
ok

Observera att vissa NVRAM-konfigurationsparametrar återställs till standardvärdena. Detta är parametrar som sannolikt orsakar problem, t.ex. TTYA-inställningar. Dessa NVRAM-inställningar återställs bara för den aktuella starten. Om du nu endast startar om datorn ändras inte värdena permanent. Bara de värden du ändrar manuellt ändras permanent. Alla andra anpassade NVRAM-inställningar behåller sina värden.

Om du skriver set-defaults försvinner alla anpassade NVRAM-värden och standardinställningarna för alla NVRAM-konfigurationsparametrar återställs permanent.Obs - Så fort strömbrytarlampan slutar blinka och lyser stadigt kommer systemet att stängas av om du trycker på strömbrytaren igen.Motsvarighet till Avbryt-F

Det finns ingen motsvarighet till Avbryt-F i system med USB-tangentbord.

Motsvarighet till Avbryt-D

Tangentsekvensen Avbryt-D (d som i diagnostik) stöds inte i system med USB-tangentbord. Man kan dock uppnå något som liknar resultatet av Avbryt-D mycket genom att trycka två gånger i följd på strömbrytaren (se Motsvarighet till Avbryt-N), eftersom diag-switch? då tillfälligt ställs in till true. Om du vill använda diagnostikläge permanent skriver du:

ok setenv diag-switch? true