K A P I T E L  4

Energisparfunktioner i Sun-maskinvara

United States Environmental Protection Agency skapade Energy Star®-rekommendationerna för datorprodukter för att stödja användandet av energisnåla datorer och för att minska de luftföroreningar som orsakas av hög energikonsumtion.

För att följa rekommendationerna gör Sun Microsystems, Inc. maskinvaran så energisnål som möjligt och har även den Power Management-programvara som används för att konfigurera inställningarna för strömsparfunktionerna. För att minska strömförbrukningen kan Sun-arbetsstationen och tillhörande enheter gå in i ett lågenergiläge när de har varit inaktiva under en viss tid.

Detta avsnitt är ett tillägg till avsnittet Power Management i Solaris Common Desktop Environment: User's Guide, som finns i Solaris 9 User Collection. Kapitlet tar upp följande avsnitt:


Plattformar som stöds och skillnader mellan olika system

Energisparprogrammet stöder plattformsgrupperna sun4m och sun4u. Programfunktioner och standardinställningar kan variera mellan de båda plattformsgrupperna. I Solaris Common Desktop Environment: User's Guide i uppsättningen Solaris 9 User Collection finns mer information om hur du identifierar vilken plattform som gäller för ditt system.Obs - Programmet stöder inte plattformsgrupperna sun4c och sun4d
TABELL 4-1 Plattformsnamn och grupper som stöds av Power Management

Namn på Sun-system

Plattformsnamn

Plattforms-grupp

SPARCstation 4

SUNW,SPARCstation-4

sun4m

SPARCstation 5

SUNW,SPARCstation-5

sun4m

SPARCstation 10

SUNW,SPARCstation-10

sun4m

SPARCstation 10SX

SUNW,SPARCstation-10, SX

sun4m

SPARCstation 20

SUNW,SPARCstation-20

sun4m

SPARCstation LX

SUNW,SPARCstation-LX

sun4m

SPARCstation LX+

SUNW,SPARCstation-LX+

sun4m

SPARCclassic

SUNW,SPARCclassic

sun4m

SPARCclassic X

SUNW,SPARCclassic-X

sun4m

Ultra 1 (alla modeller)

SUNW,Ultra-1

sun4u

Ultra 5

SUNW,Ultra-5

sun4u

Ultra 10

SUNW,Ultra-10

sun4u

Ultra 30

SUNW,Ultra-30

sun4u

Ultra 60

SUNW,Ultra-60

sun4u

Ultra 80

SUNW,Ultra-80

sun4u

Ultra 450

SUNW,Ultra-4

sun4u

Ultra 2 Creator (alla modeller)

SUNW,Ultra-2

sun4u

Sun Enterprise 1 modell 140

SUNW,Ultra-1

sun4u

Sun Enterprise 1 modell 170

SUNW,Ultra-1

sun4u

Sun Enterprise 1 modell 170E

SUNW,Ultra-1

sun4u

Sun Enterprise 2 modell 1300

SUNW,Ultra-2

sun4u

Sun Enterprise 2 modell 2300

SUNW,Ultra-2

sun4u

Sun Blade 100

SUNW,Sun-Blade-100

sun4u

Sun Blade 150

SUNW,Sun-Blade-100

sun4u

Sun Blade 1000

SUNW,Sun-Blade-1000

sun4u

Sun Blade 2000

SUNW,Sun-Blade-1000

sun4u
Obs - SPARCstation Voyagertrademark är ett sun4m-system, men stöds inte i denna Solaris-version.Skillnader mellan systemarkitekturer och standardinställningar

Arbetsstationens SPARC-arkitektur avgör vilka Power Management-funktioner som systemet stöder. För att avgöra systemarkitekturen tittar du i TABELL 4-1. Standardinställningarna för Power Management beror på systemet. Se TABELL 4-2.


TABELL 4-2 Power Management-funktioner som stöds i olika SPARC-arkitekturer

Power Management-funktion

sun4m

sun4u (Ultra)/
Energy Star 2.0

sun4u (Sun Blade)/
Energy Star 3.0

Servrar

PM för skärm

ja

ja

ja

ja

PM för skärm som standard

ja

ja

ja

ja

PM för enheter

nej

nej

ja

nej

PM för enheter som standard

-

-

ja

-

Viloläge-Återstart

ja

ja

ja

nej

Viloläge-Återstart som standard

nej

ja

nej

-

AutoShutDown

nej

ja

ja

nej

AutoWakeup som standard

-

ja

nej

-
Obs - Vissa enheter stöder eventuellt inte alla Power Management-funktioner som är tillgängliga med den aktuella arkitekturen.
Problem med SPARCstation 4

Det här avsnittet beskriver en lösning till en begränsning som finns i SPARCstation 4 i samband med Power Management.

Växelströmsuttaget för tillbehör på SPARCstation 4 påverkas inte av strömbrytaren. Om datorns strömbrytare är i avläge kan det ändå flyta ström genom tillbehörsuttaget. Om du ansluter en bildskärm till uttaget kan du inte stänga av den via systemenhetens strömbrytare. Likaså kan inte Power Management-programvaran stänga av skärmen automatiskt.

För att spara energi kan du skaffa en Energy Star-kompatibel bildskärm. Sun erbjuder ett antal olika sådana tillsammans med SPARCstation 4. Denna information gäller inte SPARCserver 4. I SPARCserver 4 är tillbehörsuttaget kopplat till strömbrytarens funktion.