K A P I T E L  3

Dokumentation på tilläggs-CD:n

I det här kapitlet beskrivs var dokumentationen ligger på tilläggs-CD:n och hur man gör för att installera och läsa online-handböckerna.Obs - Alla handböcker på tilläggs-CD:n, både på engelska och andra språk, finns även på webbplatsen http://www.sun.com/documentation.I kapitlet finns följande avsnitt:


AnswerBook2-dokumentation och Solaris 9 9/05

Ingen dokumentation till Solaris 9 9/05 är i AnswerBook2trademark-format. Om du har AnswerBook2-dokumentation för andra produkter kan serverprogramvaran för AnswerBook2 även i fortsättningen användas under Solaris 9 9/05.

På Solaris 9 9/04 Documentation-skivorna i satsen finns större delen av Solaris-handböckerna i PDF- och HTML-format. Innehållet på dessa skivor, respektive avbildningarna av dem i DVD-versionen av Solaris 9 9/05, behövde inte uppdateras. Dokumentationsuppsättningar med märkningen Solaris 9 9/04 är aktuella och kan användas med Solaris 9 9/05.

Information om hur man gör för att läsa innehållet på dessa skivor finns på dokumentations-CD:n för engelska och europeiska språk, i följande fil:

/cdrom/sol_9_904_doc_1of2/index.html

Hela innehållet på Solaris 9 9/04 Documentation-skivorna och Solaris 9 9/05 Software Supplement CD finns även på Solaris 9 9/05 Operating Environment DVD.


Dokumentation på tilläggs-CD:n

Dokumentationspaketen med filer i PDF- och HTML-format finns i följande katalog på tilläggs-CD:n:

Solaris_On_Sun_Hardware_Documentation/Product

I TABELL 3-1 finns en lista med paketen.


TABELL 3-1 Dokumentationspaket på tilläggs-CD:n i Solaris 9 9/05

Språk

Format

Paket

Beskrivning

Engelska

PDF

SUNWdpshw

Den mest fullständiga handboksuppsättningen

Engelska

HTML

SUNWdhshw

Vissa av handböckerna i SUNWdpshw

Franska

PDF

SUNWdpfrshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på franska

Franska

HTML

SUNWdhfrshw

Vissa av handböckerna i SUNWdpfrshw

Tyska

PDF

SUNWdpdeshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på tyska

Tyska

HTML

SUNWdhdeshw

Vissa av handböckerna i SUNWdpdeshw

Italienska

PDF

SUNWdpitshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på italienska

Italienska

HTML

SUNWdhitshw

Vissa av handböckerna i SUNWdpitshw

Spanska

PDF

SUNWdpesshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på spanska

Spanska

HTML

SUNWdhesshw

Vissa av handböckerna i SUNWdpesshw

Svenska

PDF

SUNWdpsvshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på svenska

Svenska

HTML

SUNWdhsvshw

Vissa av handböckerna i SUNWdpsvshw

Japanska

PDF

SUNWdpjashw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på japanska

Japanska

HTML

SUNWdpjashw

Vissa av handböckerna i SUNWdpjashw

Koreanska

PDF

SUNWdpkoshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på koreanska

Traditionell kinesiska

PDF

SUNWdphshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på traditionell kinesiska

Förenklad kinesiska

PDF

SUNWdpcshw

Den mest fullständiga uppsättningen av handböcker på förenklad kinesiska


I en normal Solaris-installation installeras dokumentationspaketen som standard. Den engelskspråkiga dokumentationen installeras alltid. Om du gör en installation med annan språkversion installeras även dokumentationspaketen för detta språk.

Det går även att installera paketen separat efter avslutad Solaris-installation, precis som vilken annan programvara som helst på tilläggs-CD:n. Se Installera programvara från tilläggs-CD:n för mer information.

Dessa dokumentationsuppsättningar innefattar handböcker som ingick i olika uppsättningar i AnswerBook2-format i versioner före Solaris 9. Några av dessa AnswerBook2-uppsättningar var följande:

Katalogen Product innehåller även en katalog med namnet SUNWsdocs, som innehåller programvara som vid behov används under installationen för att skapa en enkel länk till den PDF- och HTML-dokumentation du installerar.

Det är även möjligt att läsa PDF- och HTML-dokumenten direkt från tilläggs-CD:n. CD:ns rotnivå innehåller en katalog Docs med en fil med namnet index.html som innehåller länkar till all dokumentation i båda formaten.


Komma åt dokumentationen från de installerade paketen

Vart och ett av de dokumentationspaket som installeras innehåller en fil med namnet booklist.html. Om du läser denna HTML-fil i en webbläsare får du länkar till alla böcker i den katalogen.

Om du installerar ett paket med PDF- eller HTML-dokumentation på något språk läggs en länk till booklist.html-filen för det paketet automatiskt in i följande fil:

/var/opt/sun_docs/sundocs.html

Om man öppnar denna HTML-fil i en webbläsare kan man följa länkarna till alla dokumentationspaket som finns installerade på systemet.Obs - Om du behöver programvara för att visa filer i PDF-format kan du ladda ned eller beställa programmet Adobe® Acrobat Reader från http://www.adobe.com.
Dokumentationsuppsättningen Solaris 9 9/05 on Sun Hardware

Den här uppsättningen består av allmänna handböcker liksom plattformsinformation, som täcker användning av Solaris 9 9/05 tillsammans med vissa Sun-maskinvaruprodukter.


TABELL 3-2 Dokumentationsuppsättningen Solaris 9 9/05 on Sun Hardware

Art.nr.

Titel

Innehåll

819-3181-10

Solaris 9 9/05 Handbok för Suns maskinvaruplattformar

Innehåller information om hur man installerar programvara från tilläggs-CD:n, plus annan information om systemmaskinvara.

817-3901

Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement

En sammanställning av all direkthjälp i paketen på tilläggs-CD:n, även den som gäller SunVTS-programvaran.

816-4630

Solaris Handbok för Sun-tillbehör

Översikt över dokumentation som behandlar installation av lagringsenheter och andra tillbehör i programmiljön Solaris 9 9/05. Behandlar bland annat SCSI-adressering.

817-0438

Solaris Handbook for Sun Frame Buffers

I handboken finns information om hur man använder funktioner hos bildskärmsminnena TurboGXplus, SX, PGX (m64) och grafikacceleratorn Creator. Det beskrivs även hur man konfigurerar flera skärmar till ett system.

816-0866

Användarhandbok för SunForum 3.2

Beskriver hur man använder SunForum 3.2.

816-5144

SunVTS 5.1 User's Guide

Allmänna instruktioner för hur man använder diagnostikprogrammet SunVTS.

816-5145

SunVTS 5.1 Test Reference Manual

Information om alla tester i SunVTS.

819-2823

SunVTS 5.1 Patch Set 10 Documentation Supplement

Ytterligare information som lagts till VTS-versionen via en korrigeringsuppsättning.

816-5146

SunVTS Quick Reference Card

Ett kort för snabbreferens till hela SunVTS.

816-5074

Platform Notes: Using luxadm Software

Instruktioner för hur man använder administrationsprogrammet luxadm med Sun StorEdgetrademark A5000, SPARCstoragetrademark Array och den interna lagringsuppsättningen i Sun Fire V880.

816-2348

Platform Notes: The hme FastEthernet Device Driver

Information om hur man konfigurerar drivrutinen hme för användning med Ultra Workstation-serien, Sun Enterprise-servrar, SunSwifttrademark SBus-adaptern, SunSwift PCI-adaptern eller PCI SunFastEthernettrademark.

806-4647

Platform Notes: Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, and 3x00 Systems

Sun Enterprise x000-specifika OpenBoot -kommandon, inklusive de för inkoppling under drift i kort. Innehåller även instruktioner för isättning under drift och blandad relaterad information.

806-3870-10

Plattformsinformation: Sun Enterprise 250 Server

Nya OpenBoot-kommandon, konfigurationsvariabler och instruktioner för isättning av diskar under drift. Även instruktioner för koppling mellan logiska och fysiska enhetsnamn för interna lagringsenheter.

806-3876-10

Plattformsinformation: Ultra 450 Workstation och Enterprise 450 Server

Nya OpenBoot-kommandon, konfigurationsvariabler och instruktioner för isättning av diskar under drift. Även instruktioner för koppling mellan logiska och fysiska enhetsnamn för interna lagringsenheter.

816-3157

Platform Notes: Sun GigabitEthernet Device Driver

Information om hur man konfigurerar Sun GigabitEthernet-drivrutinen.

816-2346

Platform Notes: The SunHSI/P Device Driver

Beskriver hur man konfigurerar SunHSI PCI-drivrutinen.

816-1915

Platform Notes: The SunATM Driver Software

Beskriver hur man konfigurerar SunATM-drivrutinen.

806-3984

Platform Notes: Sun Enterprise 6x00, 5x00, 4x00, 3x00 Systems Dynamic Reconfiguration User's Guide

Information om hur man använder funktionerna i Dynamic Reconfiguration-programvaran på dessa Sun Enterprise-servrar.

816-2349

Platform Notes: The Sun Quad FastEthernet Device Driver

Beskriver hur man konfigurerar drivrutinen för Sun Quad FastEthernettrademark.

816-2351

Platform Notes: Sun GigaSwift Ethernet Device Driver

Beskriver hur man konfigurerar drivrutinen för Sun GigaSwift Ethernet.

816-2127

Platform Notes: The eri FastEthernet Device Driver

Beskriver hur man konfigurerar drivrutinen för eri FastEthernet.

816-2128

Platform Notes: The dmfe Fast Ethernet Device Driver

Beskriver hur man konfigurerar drivrutinen för dmfe FastEthernet.

816-3630

Sun Enterprise 10000 DR Configuration Guide

Konfigurationsinformation för Dynamic Configuration på Sun Enterprise 10000-system.

806-5231

Sun Enterprise 10000 IDN Error Messages

Felmeddelanden för IDN på Sun Enterprise 10000-system.

806-5230

Sun Enterprise 10000 IDN Configuration Guide

Konfigurationsinformation för IDN på Sun Enterprise 10000-system.

816-1465

Sun Fire 880 Dynamic Reconfiguration User's Guide

Information om hur man använder programvara för Dynamic Configuration på Sun Fire V880.

816-3626

Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Installation Guide and Release Notes

Installations- och tilläggsinformation för Sun Enterprise 10000 SSP 3.5.

816-3624

Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 User Guide

Användarinformation för Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP)

806-7614

Sun Enterprise 10000 SSP 3.5 Reference Manual

Direkthjälp för Sun Enterprise 10000 System Service Processor (SSP)

816-3627

Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration User's Guide

Användarinformation för Dynamic Reconfiguration för Sun Enterprise 10000

806-7617

Sun Enterprise 10000 Dynamic Reconfiguration Reference Manual

Direkthjälp för Dynamic Reconfiguration för Sun Enterprise 10000.

806-4131

Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks User Guide

Användarinformation för Sun Enterprise 10000 InterDomain Networks (IDN)

806-2283

Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes

Installations- och tilläggsinformation för Capacity on Demand på Sun Enterprise 10000.

806-2190

Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Administrator Guide

Information för systemadministratörer rörande Capacity on Demand på Sun Enterprise 10000.

806-2191

Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Reference Manual

Direkthjälp för Capacity on Demand på Sun Enterprise 10000.

819-1501

Sun Fire High-End and Midrange Systems Dynamic Reconfiguration User's Guide

Innehåller information om hur man använder funktioner i programvaran för Dynamic Reconfiguration på Sun Fire-system i den översta klassen och mellanklassen.

806-2906

OpenBoot 2.x Command Reference Manual

Beskrivningar av och information om kommandona i OpenBoot 2.x.

806-2907

OpenBoot 2.x Quick Reference

Korta beskrivningar av OpenBoot 2.x-kommandon.

806-1377

OpenBoot 3.x Command Reference Manual

Beskrivningar av och information om kommandona i OpenBoot 3.x.

806-2908

OpenBoot 3.x Quick Reference

Korta beskrivningar av OpenBoot 3.x-kommandon.

816-1177

OpenBoot 4.x Command Reference Manual

Beskrivningar av och information om kommandona i OpenBoot 4.x.

806-1379

Writing FCode 3.x Programs

Information om hur man skriver FCode-program.

819-2285-10

Tilläggsinformation för Sun Remote System Control (RSC) 2.2.3

Tilläggsinformation för RSC-programvaran.

806-0011

Sun Remote System Control (RSC) Installationshandbok

Installationsinformation för RSC-programvaran.

816-3232

Sun Remote System Control (RSC) 2.2 Användarhandbok

Information om hur man använder RSC-programvaran.Sun Computer Systems-paket med direkthjälp

Om du installerar en produkt med Solaris Web Start Installer installeras den direkthjälp som hör till produkten automatiskt. Använd pkgadd om du vill installera direkthjälp för en produkt men inte själva produkten.


TABELL 3-3 Sun Computer Systems-paket med direkthjälp (man pages) på tilläggs-CD:n

Paket

Namn

Beskrivning

SUNWvtsmn

Direkthjälp för Validation Test Suite

Direkthjälp för SunVTS-drivrutiner/-programfiler

SUNWhsipm

SunHSI/P Manual Pages

Direkthjälp för SunHSI PCI

SUNWsspmn

SSP Manual Pages

Direkthjälp för SSP

SUNWcodmn

Capacity on Demand Manual Pages

Direkthjälp för COD

SUNWrsc

Remote System Control

Direkthjälp för rscadm, som ingår i detta paket tillsammans med själva programvaran.


Installera Sun Computer Systems-direkthjälp

Se Installera programvara från tilläggs-CD:n.

Använda direkthjälpen för Sun Computer Systems

För att läsa den direkthjälp (man pages) du har installerat använder du man-kommandot på samma sätt som med den direkthjälp som ingår i själva Solaris. Den finns också i Solaris on Sun Hardware Reference Manual Supplement i uppsättningen Solaris 9 9/05 on Sun Hardware.


Andra dokument på tilläggs-CD:n

Följande tabell är en lista med den dokumentation på tilläggs-CD:n som varken ingår i Solaris on Sun Hardware eller någon direkthjälp:


TABELL 3-4 Andra dokument på tilläggs-CD:n

Sökväg

Beskrivning

Docs/README/README_en.html

Readme-fil för Solaris 9 9/05 Sun Computer Systems Supplement CD
Obs - Ändelsen _en betyder att boken är på engelska. En del dokumentation finns på andra språk, och har då en annan ändelse.