K A P I T E L  2

Installera programvara från tilläggs-cd:n för Solaris 9 9/05

I detta kapitel beskrivs programvaran på den CD som är märkt Solaris 9 9/05 Software Supplement. I detta dokument kallas denna cd för tilläggs-cd:n. Informationen i kapitlet gäller även den avbildning av tilläggs-CD:n som finns på dvd-skivan med Solaris 9 9/05.

I kapitlet finns följande avsnitt:


Programvara på tilläggs-CD:n

I TABELL 2-1 anges vilka typer av programvara som finns på tilläggs-CD:n, och huruvida programvaran installeras som standard eller valfritt.


TABELL 2-1 Innehåll och installationsstatus för tilläggs-CD:n till Solaris 9 9/05

Programvara

Version i Solaris 9 9/05

Installeras som standard?

Java 3Dtrademark

1.3.1

ja

OpenGL®

1.3

ja

Sun Remote System Control (RSC) för Sun Enterprise-servrar

2.2.3

ja

SunATMtrademark-drivrutin

5.1

ja

SunForumtrademark-programvara

3.2

ja

SunHSItrademark PCI-drivrutin

3.0

ja

SunVTStrademark-programvara

5.1 Patch Set 10

ja

Lights Out Management

2.0

nej

Netra ct Platform

1.0

nej

Netra t11 Alarms

2.0

nej

Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD)

1.0

nej

Sun Enterprise 10000 SSP

3.5

nej

Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade

1.1

nej


Följande tabell anger vilka versioner av olika program som finns i Solaris 9 9/05, jämfört med tidigare versioner av Solaris 9.


TABELL 2-2 Tidigare versioner av programvaran på tilläggs-CD:n för Solaris 9

Programvara

Solaris 9

Solaris 9 9/02

Solaris 9 12/02

Solaris 9 4/03

Solaris 9 8/03

Solaris 9 12/03

Solaris 9 4/04

Solaris 9 9/04

Solaris 9 9/05

Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Java 3D

1.2.1_04

1.2.1_04

1.2.1_04

1.2.1_04

1.3

1.3.1

1.3.1

1.3.1

1.3.1

Netra ct Platform

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Netra t11xx Alarms

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Lights Out Management

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

OpenGL

1.2.2

1.2.3

1.2.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

PC-startaren

1.0.1

1.0.1

1.0.2

1.0.2

1.0.2

1.0.2

-

-

-

PC-filvisaren

1.0.1

1.0.1

-

-

-

-

-

-

-

Sun Remote System Control (RSC) för Sun Enterprise-servrar

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.2.2

2.2.2

2.2.2

2.2.3

ShowMetrademark TV

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

-

-

-

-

SunATM

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

5.1

SunFDDItrademark PCI

3.0

3.0

3.0

-

-

-

-

-

-

SunFDDI SBus

7.0

7.0

7.0

-

-

-

-

-

-

SunForum

3.1

3.1

3.1

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

SunHSI PCI

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

SunHSI SBus

3.0

3.0

3.0

-

-

-

-

-

-

SunVTS

5.0

5.1

5.1 Patch Set 1

5.1 Patch Set 2

5.1 Patch Set 3

5.1 Patch Set 4

5.1 Patch Set 5

5.1 Patch Set 6

5.1 Patch Set 10

Sun Enterprise 10000 System Service Processor

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade

-

-

-

-

-

1.1

1.1

1.1

1.1

System Management Services för ledande Sun Fire-system

1.2

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.4

-

-

WBEM-baserad Dynamic Reconfiguration (WDR)

-

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

-Installera programvara från tilläggs-CD:n

Det finns tre sätt att installera programvara från tilläggs-CD:n:

Innan du installerar programvara från tilläggs-CD:n

Om du har installerat programvaran från tilläggs-CD:n i någon tidigare Solaris-version måste du ta bort paketen för dessa program innan du installerar den nya programvaran.

Installera programvara från tilläggs-CD:n som del
av Solaris-installationen

Under Solaris-installationen tillfrågas du om du vill göra en standardinstallation eller en anpassad installation. Inställningarna för standardinstallationen är likadana oavsett om installationen sker från CD eller DVD.

Under installationen visas en fördefinierad serie med produkter som är valda som standard vid installation från tilläggs-CD:n. Om du väljer att göra en anpassad installation ges tillfälle för dig att ändra inställningarna.

Installera programvara från tilläggs-CD:n med Solaris Web Start

Du kan använda Solaris Web Start för att installera programvara från tilläggs-CD:n efter det att du har installerat Solaris-miljön.


procedure icon  Gör så här för att installera programvara från tilläggs-CD:n med Solaris Web Start

1. Sätt i tilläggs-CD:n i CD-spelaren.

2. Skriv följande i ett skalfönster:

# cd /cdrom/cdrom0# ./installer

3. När det grafiska gränssnittet för Solaris Web Start visas väljer du Nästa.

4. Välj önskad språkversion och sedan Nästa.

5. Välj de komponenter du vill installera i listan och klicka på Nästa.

Alla programvarukomponenter på tilläggs-CD:n finns med på listan, med de där "Installera som standard" är angivet förvalda. Du kan också välja alternativknappen "Ingen installation" om du inte vill ha med en komponent som standard eller "Anpassad installation" för att lägga till komponenter som inte ingår som standard. Dessa programvarukomponenter nämns även i TABELL 2-1.

6. Om du väljer Anpassad installation för något program går du igenom följande skärmar för att välja vilka delkomponenter som skall ingå i vart och ett av dem.

Med Anpassad installation kan man ibland välja att installera endast vissa delkomponenter, till exempel bara klientversionen eller serverversionen av ett visst program.

Installera programvara från tilläggs-CD:n på ett fristående system med pkgadd


procedure icon  Gör så här för att installera paket för produkter som stöds från tilläggs-CD:n med pkgadd:

1. Sätt i tilläggs-CD:n i CD-spelaren.

Fönstret File Manager öppnas.

2. Bli superanvändare i ett kommandoskal genom att använda kommandot su och superanvändarens lösenord.

3. Skriv:

# /usr/sbin/pkgadd -d /cdrom/cdrom0/katalog/Product paketnamn

eller:

# cd /cdrom/cdrom0/katalog/Product# pkgadd -d . paketnamn

där katalog är katalogen för programmet (se TABELL 2-3) och paketnamn är paketnamnen från TABELL 2-3.

Argumentet till växeln -d måste vara en fullständig sökväg till en enhet eller katalog. Om du inte anger på vilken enhet paketet finns söker pkgadd i standardbuffertkatalogen (/var/spool/pkg). Om paketet inte finns där avbryts installationen.

Välj sedan de paket som hör till den produkt du vill installera:


TABELL 2-3 Program och paket

Programvara

Version

Katalog

Paket

Validation Test Suite (SunVTS)

5.1 Patch Set 10

SunVTS_5.1_PS10/

SUNWvts

SUNWvtsmn

SUNWvtsx

OpenGL-exekveringsbibliotek

1.3

OpenGL_1.3/

SUNWgldoc

SUNWgldp

SUNWgldpx

SUNWglh

SUNWglrt

SUNWglrtu

SUNWglrtx

SUNWglsr

SUNWglsrx

SUNWglsrz

Sun Remote System Control Server

2.2.3

RSC_2.2.3/

SUNWrsc

SUNWrscd

SUNWrscj

SunForum

3.2

SunForum_3.2/

SUNWdat

SUNWdatu

SUNWkeep

SUNWphone

SunHSI PCI-drivrutin

3.0

SunHSI_PCI_3.0/

SUNWhsip

SUNWhsipm

SUNWhsipu

Java 3D

1.3.1

Java3D_1.3.1/

SUNWj3doc

SUNWj3dem

SUNWj3drt

SUNWj3dut

SunATM 5.1

5.1

SunATM_5.1/

SUNWatm

SUNWatma

SUNWatmu

Sun Enterprise 10000 SSP

3.5

System_Service_Processor_3.5/

SUNWsspue

SUNWsspst

SUNWsspr

SUNWssppo

SUNWsspop

SUNWsspob

SUNWsspmn

SUNWsspid

SUNWsspfp

SUNWsspdr

SUNWsspdo

SUNWsspdf

Sun Enterprise 10000 Capacity On Demand (COD)

1.0

Capacity_on_Demand_1.0/

SUNWcod

SUNWcodmn

Sun Fire B10n Content Load Balancing Blade

1.1

Sun_Fire_B10n_Load_Balancing_
Blade_1.1/

SUNWclbut

SUNWclbx.u

Netra ct Platform

1.0

Netra_ct_Platform_1.0/

SUNW2jdrt

SUNWctac

SUNWcteux

SUNWctevx

SUNWctmgx

Netra t11xx Alarms

2.0

Netra_t11xx_Alarms_2.0/

SUNWtsalm

SUNWtsalr

SUNWtsalu

Lights Out Management

2.0

Lights_Out_Management_2.0/

SUNWlomm

SUNWlomr

SUNWlomu

Solaris On Sun Hardware, dokumentation

1.0

Solaris_On_Sun_Hardware_
Documentation/

SUNWdhshw

SUNWdpshw
Obs - Det finns inte längre några paket med SMS-programvara på tilläggs-CD:n. Information om hur man installerar SMS och använder kommandot smsinstall finns i System Management Services Installation Guide.

Obs - Information med namn och beskrivningar för översatta paket finns i Appendix A.Om problem uppstår under paketinstallationen visas information om problemet tillsammans med nedanstående ledtext.

Vill du fortsätta installationen?

Skriv yes, no eller quit.


Validation Test Suite

SunVTS är ett felsökningsverktyg speciellt utformat för Sun-maskinvara. Genom att köra flera hårdvarutester kan SunVTS verifiera aktuella anslutningar och funktionaliteten hos de flesta SPARC®-maskinvarukomponenter i 32- och 64-bitars Solaris-miljö.

SunVTS är en infrastruktur som programmerare skall kunna utveckla sina egna tester till för att man sedan skall kunna köra dem under SunVTS-gränssnittet.

Du hittar programvaran SunVTS och tillhörande dokumentation på tilläggs-CD:n.

Det kan finnas nyare versioner av SunVTS 5.1 Patch Set, som är mest lämpliga att använda tillsammans med din maskinvara. Om ditt system har en senare Patch Set än den version som finns på tilläggs-CD:n, hittar du tillhörande SunVTS-handböcker för din version, på http://www.sun.com/documentation.

TABELL 2-4 beskriver de viktigaste funktionerna i SunVTS.


TABELL 2-4 Felsökningsverktyget SunVTS

Funktion

Beskrivning

SunVTS-kärnan (vtsk)

SunVTS-kärnan kontrollerar alla aspekter av testningen. Programmet är utformat för att köras i bakgrunden och användas vid behov. När kärnan startar undersöker den systemets maskinvarukonfiguration och väntar på instruktioner från ett SunVTS-användargränssnitt. Under själva testkörningen samordnar kärnan de enskilda testerna och hanterar alla meddelanden (upplysningar och felmeddelanden) som skickas från testprogrammen.

SunVTS CDE användargränssnitt (vtsui)

Det här användargränssnittet körs i Common Desktop Environment (CDE). Användargränssnittet gör det möjligt att konfigurera, köra och övervaka testsessioner i SunVTS lokalt eller på fjärrsystem.

SunVTS TTY användargränssnitt (vtstty)

Eftersom det finns system som saknar bildskärm har SunVTS även ett TTY-gränssnitt. Detta ASCII-baserade menygränssnitt kan använda olika tangentsekvenser för att styra olika testalternativ och testsessioner. SunVTS kan användas från en terminal, ett skalverktyg, eller en fjärrinloggningssession via modem.

Köra ett enskilt test från kommandoraden

Testerna behöver inte nödvändigtvis köras genom ett SunVTS-användargränssnitt. Varje enskilt maskinvarutest kan köras från kommandoraden i UNIX®. Att köra ett enskilt test kan vara praktiskt om man bara behöver testa en viss maskinvaruenhet.

Stöd för anpassade tester

Användare av SunVTS kan köra tredjepartsutvecklade testprogram under SunVTS miljö på ett sätt så att testet, i stället för SunVTS kernel, helt kontrollerar argumentlistor och loggfiler. Användaren kan helt enkelt modifiera filen .customtest, som hör till SunVTS, för att skapa en lös koppling mellan testprogrammet och miljön.


SunVTS-paket

TABELL 2-5 innehåller en lista med paket för SunVTS som behövs för att köra testerna.


TABELL 2-5 SunVTS-paket på tilläggs-CD:n

Innehåller paketn

Namn

Beskrivning

SUNWvts

Validation Test Suite

SunVTS-kärna, användargränssnitt, testprogram och verktyg.

SUNWvtsmn

Direkthjälp för Validation Test Suite

Direkthjälp för verktygen/programmen i SunVTS

SUNWvtsx

Validation Test Suite

64-bitars Validation Test Suite


Installera SunVTS

Se Installera programvara från tilläggs-CD:n.

Använda SunVTS

Mer information om hur du använder SunVTS finns i dokumentationen för SunVTS i dokumentationsuppsättningen "Solaris 9 9/05 on Sun Hardware" på tilläggs-cd:n för Solaris-programvara.

Nya funktioner, tester och testförbättringar för den här versionen nämns i SunVTS 5.1 Patch Set 10 Documentation Supplement.

Allmän information om testlägen, gränssnitt och alternativ finns i SunVTS User's Guide.

Mer information om enskilda tester i SunVTS och snabbreferens finns i Sun VTS Test Reference Manual och SunVTS Quick Reference Card.


OpenGL-programvara

Sun OpenGL för Solaris är Suns egen implementation av programmerargränssnittet för OpenGL (API), optimerad för Sun-miljön. OpenGL är en leverantörsoberoende industristandard för grafikbibliotek. Biblioteket innehåller funktioner för ett mindre antal enkla geometriska figurer samt ett flertal 3D-funktioner, både enkla och avancerade. Bland 3D-funktionerna märks transformationer, skuggning, belysning, rasterutjämning, strukturavbildning, dimma och alfa-blandning.

Plattformar som stöds

Sun OpenGL 1.3 för Solaris stöder följande enheter:

Ta bort gamla paket

Om du tidigare har installerat äldre versioner av paket med Sun OpenGL för Solaris måste du ta bort dem med hjälp av kommandot pkgrm.


procedure icon  Gör så här för att ta bort gamla paket

1. Kontrollera med hjälp av kommandot pkginfo om äldre versioner av OpenGL-paketen är installerade.

Kommandot pkginfo | egrep -i "OpenGL" visar en förteckning över de OpenGL-paket som är installerade.

% pkginfo | egrep -i "OpenGL"
application SUNWffbgl   Creator Graphics (FFB) OpenGL Support
application SUNWglrt   OpenGL Runtime Libraries
application SUNWglrtu   OpenGL Platform Specific Runtime Libraries
application SUNWafbgl   Loadable pipeline for UPA Bus Elite3D graphics
application SUNWgldoc   Solaris OpenGL Documentation and Man Pages
application SUNWglh    Solaris OpenGL Header Files
application SUNWglut   Solaris OpenGL Utilities and Example Programs

2. Logga in som superanvändare:

% su
Password: superanvändarens_lösenord

3. Ta bort alla befintliga paket med Sun OpenGL för Solaris genom att köra pkgrm:

# pkgrm SUNWglrt SUNWglh...

OpenGL-paket

TABELL 2-6 presenterar de paket som Sun OpenGL för Solaris består av.


TABELL 2-6 OpenGL-paket

Paketnamn

Beskrivning

Förvald installationskatalog

SUNWglh

"Header"-filer för OpenGL

/usr

SUNWgldp

32-bitars laddbara pipelines för OpenGL till grafikacceleratorerna Creator, Creator3D, Elite3D, Expert3D, Expert3D-Lite, XVR-500, XVR-1000, XVR-1200 och XVR-4000

/usr/openwin/lib/GL/
devhandlers

SUNWgldpx

64-bitars laddbara pipelines för OpenGL till grafikacceleratorerna Creator, Creator3D, Elite3D, Expert3D, Expert3D-Lite, XVR-500, XVR-1000, XVR-1200 och XVR-4000

/usr/openwin/lib/sparcv9/
GL/devhandlers

SUNWglrt

Exekveringsbibliotek för OpenGL (klientsidan)

/usr/openwin/lib

SUNWglsr

Allmän programvarubaserad OpenGL-uppritare för SPARC

/usr/openwin/lib

SUNWglrtu

OpenGL-bibliotek specifika för UltraSPARC

/usr/openwin/platform/
sun4u/lib/GL

SUNWglsrz

Programvarubaserad OpenGL-uppritare för UltraSPARC

/usr/openwin/platform/
sun4u/lib/GL

SUNWgldoc

Dokumentation och direkthjälp för OpenGL

/usr/openwin/share

SUNWglrtx

64-bitars exekveringsbibliotek för Sun OpenGL

/usr/openwin

SUNWglsrx

64-bitars programvarubaserad OpenGL-uppritare på UltraSPARC

/usr/openwin/platform/
sun4u/lib/sparcv9/GL


Installera OpenGL

Se Installera programvara från tilläggs-CD:n.

Efter paketinstallationen

När paketen har installerats ska du göra följande:


procedure icon  Gör så här för att kontrollera paketinstallationen

1. Avsluta fönstersystemet och starta om det. Fönstersystemet kommer därmed att läsa in det nyinstallerade GLX-servertillägget.

2. Kontrollera att OpenGL-biblioteken installerats korrekt genom att köra ogl_install_check.

Testprogrammet ogl_install_check talar om vilken version av OpenGL-biblioteket och uppritningsprogram som används, och ritar upp ett roterande hjul. Programmet ger följande utdata när det körs på en UltraSPARC Creator3D:

OpenGL Vendor:       Sun Microsystems, Inc.
OpenGL Version:      Sun OpenGL 1.3 for Solaris

Om det uppstår problem med Solaris OpenGL underlättas felsökningen om man känner till följande värden:

OpenGL Renderer:        Creator 3D, VIS
OpenGL Extension Support:   GL_EXT_texture3D
                GL_SGI_color_table
                GL_SUN_geometry_compression
                GL_EXT_abgr
                GL_EXT_rescale_normal
OpenGL GLX Server:       Detail Status Report
   GLX:   Context is direct.
   GLX:   OpenGL Rendering in use
   GLX:   Double Buffering in use
   GLX:   Color Buffer (GLX_BUFFER_SIZE) = 24 bits
   GLX:   Depth Buffer (GLX_DEPTH_SIZE) = 28 bits
   GLX:   Stencil Buffer (GLX_STENCIL_SIZE) = 4 bits
   GLX:   RGBA (True Color/Direct Color) Visual in use
OpenGL Library:        Detail Status Report
   Number of color bits (R/G/B/A): 8/8/8/0
   Frame Buffer Depth (GL_DEPTH_BITS):28

Oväntat långsam lokal rendering

När så är möjligt går Sun OpenGL för Solaris förbi X-servern och renderar direkt till bildskärmsminnet. Detta är möjligt tack vare Suns DGA-mekanism, som används för att låsa delar av skärmen. En säkerhetsspärr i Solaris gör dock att bara den användare som ursprungligen loggade in i fönstersystemet kan använda DGA för att låsa delar av skärmen. Endast användare av fönstersystemet har tillgång till DGA.

Om du upplever dåliga prestanda vid lokal rendering skulle det kunna bero på denna säkerhetsspärr. Om du t ex startar fönstersystemet och en annan användare vid arbetsstationen växlar till sin egen miljö med kommandot su, kommer programmet inte att köras via DGA även om den andra användaren kör programmet lokalt.

Om du råkar ut för långsam lokal rendering, kör felsökningsprogrammet ogl_install_check (som ligger i katalogen /usr/openwin/demo/GL). Du får då veta om programmet använder DGA. Om ogl_install_check-rapporten anger att GLX-omgivningen är indirekt ändrar du inloggningsbehörigheterna så att alla användare får tillgång till DGA.


procedure icon  Gör så här för att ge alla lokala användare tillgång till DGA

1. Gör dig till superanvändare:

% su
Password: superanvändarens_lösenord

2. Ändra behörigheterna så att alla får läs- och skrivrättigheter till följande enheter:

% chmod 666 /dev/mouse /dev/kbd /dev/sound/* /dev/fbs/*

På detta sätt får alla användare tillgång till DGA så länge den aktuella fönstersystemssessionen pågår (under förutsättning att de har rätt behörighet i X, se xhost(1)).

3. Ändra i filen /etc/logindevperm så att alla enheter som finns med i filen får 0666 som förvald behörighet. Det betyder att alla får läs- och skrivrättigheter till enheterna.

I följande rader, hämtade från filen logindevperm, ändrar du 0600 till 0666. Det innebär att fönstersystemet fortfarande kommer att vara tillgängligt för alla användare nästa gång du loggar in och startar om fönstersystemet:

/dev/console   0600   /dev/mouse:/dev/kbd
/dev/console   0600   /dev/sound/*    # audio devices
/dev/console   0600   /dev/fbs/*     #frame buffersObs - Systemet är inte längre säkert.
Sun Remote System Control för Sun-servrar

Sun Remote System Control (RSC) är ett verktyg för säker hantering som gör att du kan övervaka och styra en server av någon av modellerna Sun Enterprise 250, Sun Fire 280R, Sun Fire V480, Sun Fire V490, Sun Fire V880 och Sun Fire V890 på uppringda modemanslutningar och över nätverket med klienter som kör Solaris OS eller Microsoft Windows. RSC kan även informera om serverproblem uppstår. RSC gör det möjligt att administrera servrar som finns på olika orter eller på annat sätt är svåra att komma åt.

All maskinvara som behövs för att RSC skall fungera sitter redan på plats i er Sun Enterprise 250, Sun Fire 280R, Sun Fire V480, Sun Fire V490, Sun Fire V880 eller Sun Fire V890.

Programvaran Sun Remote System Control för Sun-servrar finns på tilläggs-CD:n. Installationsinformation finns i Installera programvara från tilläggs-CD:n. Konfigurationsinformation för Remote System Control finns i Remote System Control (RSC) Användarhandbok.

För att installera RSC-klientprogramvaran på en dator med Microsoft Windows 98, Windows NT 4.0 eller Windows 2000 sätter du tilläggs-CD:n i systemets CD-ROM-spelare. InstallShield-programmet startas automatiskt och ber dig ange en sökväg. Sedan installeras RSC-programmet i denna katalog.


SunForum

SunForum är en datakonferensprodukt för Sun-arbetsstationer. Den är baserad på standarden T.120, vilket gör att du kan använda Sun-system för att konferera över intranät och Internet med andra produkter som stöder T.120, exempelvis Microsoft NetMeeting och PictureTel LiveShare Plus, version 4.0. Följande funktioner finns i SunForum:

Installera SunForum

Se Installera programvara från tilläggs-CD:n.

SunForum Installationshandbok och SunForum Användarhandbok finns också i den SunForum-katalog som beskrivs i Installera programvara från tilläggs-CD:n på ett fristående system med pkgadd och i SunForums Docs-katalog som PostScripttrademark- och PDF-filer.

Online-hjälp

Du kan få mer information om SunForum på datorn. Du kommer åt hjälpen genom Help-menyn i alla SunForum-menyrader.


Drivrutiner för nätverksadaptrar på tilläggs-CD:n

Följande programvara finns på tilläggs-CD:n i din Solaris 9 9/05-mediasats:

Installera drivrutinernaObs - Innan du installerar drivrutinerna från tilläggs-CD:n skall du se till att själva maskinvaran redan är installerad. Se Platform Notes (plattformsinformation) för respektive produkt för mer information.Se Installera programvara från tilläggs-CD:n.

Plattformsinformation för drivrutiner till nätverksadaptrar

Behöver du veta mer, se följande plattformsinformation:


Konfigurera VLAN

Virtual Local Area Networks (VLAN) används ofta för att dela upp grupper av nätverksanvändare i utsändningsdomäner, för att logiskt dela upp arbetsgrupper och för att genomdriva säkerheten i varje logiskt segment. Med flera VLAN kopplade till samma adapter kan en server med en adapter finnas logiskt på flera IP-delnät. Som standard kan 512 VLAN definieras för alla adaptrar på servern som stöder funktionerna.

Om du inte behöver flera VLAN på nätverket kan du använda standardkonfigurationen, vilket innebär att du inte behöver göra någon ytterligare konfigurering.

VLAN kan skapas så de uppfyller vissa krav, men varje VLAN måste få ett eget VLAN-märke eller VLAN-ID (VID). VID är ett 12-bitars nummer mellan 1 och 4094 som unikt identifierar ett specifikt VLAN. För varje nätverksgränssnitt (till exempel ce0, ce1, ce2 och så vidare, eller bge0, bge1, bge2 och så vidare) kan man skapa 512 VLAN. IP-delnät används ofta för att konfigurera ett VLAN-nätverksgränssnitt och detta är en bra lösning. Det betyder att varje VID som kopplas till ett VLAN-gränssnitt för ett fysiskt gränssnitt hör till ett eget delnät.

Märkning av en Ethernet-ram kräver att ett märkeshuvud läggs till i ramen. Huvudet sätts in omedelbart före mål-MAC-adressen och käll-MAC-adressen. Märkeshuvudet består av två byte med TPID (Ethernet Tag Protocol Identifier, 0x8100) och två byte TCI (Tag Control Information). FIGUR 2-1 visar formatet på Ethernet-märkeshuvudet.


FIGUR 2-1 Ethernet-huvudmärkesformat

Figur över formatet på huvudet till ett Ethernet-märke.procedure icon  Gör så här för att konfigurera statiska VLAN

1. Skapa en fil med namnet hostname.cenum (hostname6.cenum om IPv6 används) för varje VLAN som du vill konfigurera för varje adapter på servern.

Nätverksadaptern på ditt system kanske inte har ett enhetsnamn baserat på ce. I stället kan till exempel bokstavskombinationerna hme och bge användas, eller något helt annat. För att ta reda på vad som gäller skriver du följande (i detta exempel kommer utmatningen från ett system med en hme-adapter):


# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000 
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.156.200.77 netmask ffffff00 broadcast 129.156.200.255

Använd följande namngivningsformat där både VID och fysisk anslutningspunkt (PPA) ingår:

Logisk PPA för VLAN = 1000 * VID + enhets-PPAce123000 = 1000*123 + 0

Exempel: hostname.ce123000

Logisk PPA för VLAN = 1000 * VID + enhets-PPAbge11000 = 1000*11 + 0

Exempel: hostname.bge11000

Detta format begränsar det möjliga antalet PPA (instanser) i filen /etc/path_to_inst till 1000.

På en server med en Sun GigabitEthernet/P 3.0-adapter med instansnummer 0, som ingår i två VLAN, med VID 123 och 224, skulle du använda ce123000 respektive ce224000 som VLAN-PPA.

På ett system med en Broadcom Gigabit Ethernet-adapter med instansnummer 0, som ingår i två VLAN, med VID 10 och 11, skulle du använda bge10000 respektive bge11000 som VLAN-PPA.

2. Använd ifconfig(1M) för att konfigurera en virtuell VLAN-enhet. Exempel:

# ifconfig ce123000 plumb up
# ifconfig ce224000 plumb up

eller:

# ifconfig bge10000 plumb up
# ifconfig bge11000 plumb up

Så här ser utmatningen ut från ifconfig -a på ett system med VLAN-enheterna ce123000 och ce224000:

# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
hme0: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.144.131.91 netmask ffffff00 broadcast 129.144.131.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce123000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 3
    inet 199.199.123.3 netmask ffffff00 broadcast 199.199.123.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8
ce224000: flags=1000843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 1500 index 4
    inet 199.199.224.3 netmask ffffff00 broadcast 199.199.224.255
    ether 8:0:20:a4:4f:b8

Så här ser utmatningen ut från ifconfig -a på ett system med VLAN-enheterna bge10000 och bge11000:


# ifconfig -a
lo0: flags=1000849<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST,IPv4> mtu 8232 index 1
    inet 127.0.0.1 netmask ff000000
bge0: flags=1004843<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,DHCP,IPv4> mtu 1500 index 2
    inet 129.156.205.172 netmask ffffff00 broadcast 129.156.205.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
bge10000: flags=201000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index
 3
    inet 10.0.0.2 netmask ffffff00 broadcast 10.0.0.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de
bge11000: flags=201000842<BROADCAST,RUNNING,MULTICAST,IPv4,CoS> mtu 1500 index
 4
    inet 10.0.1.2 netmask ffffff00 broadcast 10.0.1.255
    ether 0:3:ba:29:f0:de

3. På switchen ställer du in att VLAN-märkning och VLAN-portar skall överensstämma med de VLAN du konfigurerade på servern.

I exemplen i Steg 2 skulle du konfigurera VLAN-portarna 123 och 224, respektive portarna 10 och 11, på switchen.

I dokumentationen till switchen finns specifik information om hur VLAN-märkning och portar ställs in.


Java 3D 1.3.1 API

Java 3D 1.3.1 API är en uppsättning klasser som kan användas för att skriva tredimensionella grafiska program och 3D-appleter. Utvecklare får högnivålösningar för att skapa och hantera 3D-geometri och för att åstadkomma de strukturer som används för att visa geometrin. Programutvecklare kan på detta sätt beskriva mycket stora virtuella världar, vilket ger Java 3D-programvaran tillräckligt med information för att effektivt rendera (visa) världarna.

Andra program som krävs

Java 3D 1.3.1 API kräver OpenGL, någon version mellan 1.1 och 1.3

Installera Java 3D 1.3.1 API

Se Installera programvara från tilläggs-CD:n.


Sun Enterprise 10000 SSP

Rörande instruktioner för hur du installerar och uppdaterar System Service Processor (SSP), liksom tilläggsinformation för SSP, hänvisar vi till Sun Enterprise 10000 SSP Installation and Release Notes. Denna tilläggsinformation ingår i dokumentationsuppsättningen Solaris 9 9/05 on Sun Hardware.


Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0

Rörande instruktioner för hur du installerar programvaran till Capacity on Demand, liksom tilläggsinformation för denna funktion, hänvisar vi till Sun Enterprise 10000 Capacity on Demand 1.0 Installation Guide and Release Notes. Denna ingår i dokumentationsuppsättningen Solaris 9 9/05 on Sun Hardware.


Netra ct Platform

Programvaran Netra ct Platform_1.0 på tilläggs-CD:n innehåller den programvara som behövs för omgivningsövervakning, alarm (RSC) och SNMP-övervakning på Netra ct-servrar.

De båda Netra ct-servrar som finns nu är Netra ct800 och Netra ct400.

Denna programvara skall inte installeras på servrar som inte är Netra-system.