K A P I T E L  1

Installera programvara från Solaris-skivan

I det här kapitlet tas följande ämnen upp:Obs - Grundläggande instruktioner för hur man installerar denna Solaris-version finns på kortet Börja här som levererades tillsammans med skivorna. Mer detaljerade instruktioner finns i Installationsguide för Solaris 9.
Uppgradera inbyggd programvara på Sun Fire- och Netra-servrar före installationen (fel nr 4747307, 4799331)

Om man vill installera Solaris 9 9/05 på vissa Sun Fire- och Netratrademark-servrar måste först den fasta programvaran på servrarna uppdateras. Om du inte uppdaterar den fasta programvaran innan du försöker installera Solaris 9 9/05 kommer servern att hamna i ett panic-tillstånd. Problemet gäller följande servrar:

Om problemet inträffar visas följande felmeddelande:


panic[cpu0]/thread=140a000: BAD TRAP: type=34 rp=147e9e0
addr=5586ee326973add3 mmu_fsr=0

Sedan visas ledtexten ok.

Åtgärd:

För Sun Fire 3800-, 4800-, 4810- eller 6800-servrar måste den senaste versionen av patcharna till den inbyggda programvaran installeras, till exempel uppdatering 5.15.4 eller 5.15.3.

För Sun Fire V1280- och Netra-servrar skall bara den senaste patchen till den inbyggda programvaran installeras, t.ex. 5.13.0014.

De aktuella korrigeringsfilerna finns på:

http://sunsolve.sun.com

Se alltid till att ladda ned och installera den allra senaste versionen.


Automatisk installation av Solaris-programvara

Förutom informationen rörande den fasta programvaran i vissa system (se ovan) kräver den Sun-maskinvara som listas i TABELL 1-1 inte att du följer några speciella instruktioner för installation av eller uppgradering till Solaris 9 9/05. Om du räknar med att utföra en automatisk installation av Solaris 9 9/05 på din Sun-maskinvara hittar du mer information om nödvändiga åtgärder i Installationsguide för Solaris 9.


Plattformar och grupper som stöds

Du behöver känna till din systemarkitektur (plattformsgrupp) om du gör något av följande:

Om du skriver en anpassad installationsfil för JumpStarttrademark måste du känna till plattformens namn.

TABELL 1-1 visar plattformsnamn och plattformsgrupper uppdelat i kategorier för de Sun-plattformar som stöds i Solaris 9 9/05.


TABELL 1-1 Plattformsnamn för Sun-system

System

Plattformsnamn

Plattforms-grupp

Endast 32-bitars[1]

32- och 64-bitars[2]

Endast 64-bitars[3]

Arbetsstationssystem

Sun Bladetrademark 100

SUNW,Sun-Blade-100

sun4u

X

Sun Blade 150

SUNW,Sun-Blade-100

sun4u

X

Sun Blade 1000

SUNW,Sun-Blade-1000

sun4u

X

Sun Blade 1500

SUNW,Sun-Blade-1000

sun4u

X

Sun Blade 2000

SUNW,Sun-Blade-1000

sun4u

X

Sun Blade 2500

SUNW,Sun-Blade-1000

sun4u

X

Ultratrademark 1

SUNW,Ultra-1

sun4u

X

Ultra 2

SUNW,Ultra-2

sun4u

X

Ultra 5

SUNW,Ultra-5_10

sun4u

X

Ultra 10

SUNW,Ultra-5_10

sun4u

X

Ultra 30

SUNW,Ultra-30

sun4u

X

Ultra 60

SUNW,Ultra-60

sun4u

X

Ultra 80

SUNW,Ultra-80

sun4u

X

Ultra 450

SUNW,Ultra-4

sun4u

X

SPARCstationtrademark 4

SUNW,SPARCstation-4

sun4m

X

SPARCstation 5

SUNW,SPARCstation-5

sun4m

X

SPARCstation 10

SUNW,SPARCstation-10

sun4m

X

SPARCstation 20

SUNW,SPARCstation-20

sun4m

X

SPARCclassic

SUNW,SPARCclassic

sun4m

X

SPARCstation LX

SUNW,SPARCstation-LX

sun4m

X

SPARCstation LX+

SUNW,SPARCstation-LX+

sun4m

X

Enklare servrar och arbetsgruppsservrar

Sun Fire V100

SUNW,UltraAX-i2

sun4u

X

Sun Fire V120

SUNW,UltraAX-i2

sun4u

X

Sun Fire V210

SUNW,Sun-Fire-V210

sun4u

X

Sun Fire V240

SUNW,Sun-Fire-V240

sun4u

X

Sun Fire V250

SUNW,Sun-Fire-V250

sun4u

X

Sun Fire 280R

SUNW,Sun-Fire-280R

sun4u

X

Sun Fire V440

SUNW,Sun-Fire-V440

sun4u

X

Sun Fire V480

SUNW,Sun-Fire-480

sun4u

X

Sun Fire V490

SUNW,Sun-Fire-490

sun4u

X

Sun Fire V880

SUNW,Sun-Fire-880

sun4u

X

Sun Fire V890

SUNW,Sun-Fire-890

sun4u

X

Sun Fire B100s

SUNW,Serverblade1

sun4u

X

Sun Fire B10n

SUNW,Serverblade1

sun4u

X

Sun Enterprisetrademark 1

SUNW,Ultra-1

sun4u

X

Sun Enterprise 2

SUNW,Ultra-2

sun4u

X

Sun Enterprise Ultratrademark 5S

SUNW,Ultra-5_10

sun4u

X

Sun Enterprise Ultra 10S

SUNW,Ultra-5_10

sun4u

X

Sun Enterprise 150

SUNW,Ultra-1

sun4u

X

Sun Enterprise 250

SUNW,Ultra-250

sun4u

X

Sun Enterprise 450

SUNW,Ultra-4

sun4u

X

Sun Enterprise 220R

SUNW,Ultra-60

sun4u

X

Sun Enterprise 420R

SUNW,Ultra-80

sun4u

X

Servrar i mellanklassen

Sun Fire V1280

SUNW,Netra-T12

sun4u

X

Sun Fire 3800

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire 4800

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire 4810

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire 6800

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire E2900

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire E4900

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire E6900

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire V4900

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Fire V6900

SUNW,Sun-Fire

sun4u

X

Sun Enterprise 3000

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 4000

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 5000

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 6000

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 3500

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 4500

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 5500

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Sun Enterprise 6500

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Servrar i det översta segmentet

Sun Fire E20K

SUNW,Sun-Fire-Enterprise-20K

sun4u

X

Sun Fire E25K

SUNW,Sun-Fire-Enterprise-25K

sun4u

X

Sun Fire 12K

SUNW,Sun-Fire-12000

sun4u

X

Sun Fire 15K

SUNW,Sun-Fire-15000

sun4u

X

Sun Enterprise 10000

SUNW,Ultra-Enterprise

sun4u

X

Netra-servrar

Netra 20

SUNW,Netra-T4

sun4u

X

Netra 120

SUNW,UltraAX-i2

sun4u

X

Netra 240

SUNW,Netra-240

sun4u

X

Netra 440

SUNW,Netra-440

sun4u

X

Netra 1280

SUNW,Netra-T12

sun4u

X

Netra T1 AC200/DC200

SUNW,UltraAX-i2

sun4u

X

Netra X1

SUNW,UltraAX-i2

sun4u

X

Netra ct400

SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract

sun4u

X

Netra ct800

SUNW,UltraSPARC-IIi-Netract

sun4u

X

Netra ct820

SUNW,Netra-CP2300

sun4u

X

Netra CP 2300

SUNW,Netra-CP2300

sun4u

X

Netra t1 100

SUNW,UltraSPARC-IIi-cEngine

sun4u

X

Netra t1 105

SUNW,UltraSPARC-IIi-cEngine

sun4u

X

Netra t 1120

SUNW,Ultra-60

sun4u

X

Netra t 1125

SUNW,Ultra-60

sun4u

X

Netra t 1400

SUNW,Ultra-80

sun4u

X

Netra t 1405

SUNW,Ultra-80

sun4u

X


Information om de x86-baserade system som kan hanteras finns i Solaris Hardware Compatibility List som du kan hitta på Internet på adressen:

http://www.sun.com/bigadmin/hcl

Information om vilka plattformsgrupper, som system som inte återfinns i denna tabell tillhör, finns i Installationsguide för Solaris 9.


32-bitars kärna - standard på UltraSPARC-system med 200MHz klockfrekvens eller lägre

UltraSPARCtrademark-system med 200 MHz eller lägre klockfrekvens är det möjligt för en användare att köra 64-bitars program som utnyttjar en lucka i arkitekturen. Detta kan medföra att datorn hänger sig. Eftersom 64-bitars program inte kan köras på Solaris 32-bitars kärna, startas Solaris 32-bitars kärna som standard på dessa system.

Kodsekvensen som utnyttjar denna lucka är mycket ovanlig och kan normalt inte genereras av en kompilator. Programmet måste skrivas i assemblerkod för att problemet skall uppträda. Det är mycket osannolikt att en giltig, handskriven, assemblerrutin använder denna kodsekvens.

Om man antar att det inte finns någon reell risk för att en användare av misstag eller avsiktligt kommer att köra ett program som på detta sätt kan krascha systemet kan man köra Solaris med 64-bitars kärna på de system som kan beröras av problemet.

Du kan ta reda på hastigheten hos din(a) processor(er) genom att skriva:

# /usr/sbin/psrinfo -v

Du kan ändra förvald kärna från 32 bitar på ett system genom att ändra policyfilen för boot. Redigera filen /platform/plattformsnamn/boot.conf så att den innehåller en okommenterad rad med variabeln ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU satt till true enligt exemplet nedan:

ALLOW_64BIT_KERNEL_ON_UltraSPARC_1_CPU=true

Se boot(1M) för mer information om hur du ändrar förvald kärna.

Du kan också välja att köpa en uppgradering till ditt system. Kontakta din Sun-återförsäljare för detaljer.


Stöd för systemkärna

Alla SPARC®-system kan köra 32-bitars tillämpningar. System med nyare SPARC-processorer (det vill säga UltraSPARC-baserade system) kan starta och köra en fullständigt 64-bitars kärna, vilket gör att 32- och 64-bitars program kan köras samtidigt.

System med en 64-bitars kärna kräver 64-bitarsversioner av drivrutiner och andra programvarumoduler som laddas direkt till kärnan. Vissa program kan vara beroende av sådana komponenter och för dem krävs alltså versioner av komponenterna som är specifika för 32- och 64-bitars kärna. Dessutom kan inte 32-bitars program länka till 64-bitars bibliotek och vice versa. (I Solaris 9 9/05 ingår både 32- och 64-bitars versioner av systembiblioteken.)

I TABELL 1-1 anges vilka system som kan köra både 64- och 32-bitars program, liksom vilka system som kan starta 32-bitars kärna, 64-bitars kärna, eller stöder båda.


Grafik som stöds

I Sun Graphics Platform Matrix anges olika grafikacceleratorer och på vilka Sun-maskinvaruplattformar och programvaruplattformar de stöds.

All dokumentation för grafikacceleratorer, däribland ovan nämnda Sun Graphics Platform Matrix, finns tillgänglig på:

http://www.sun.com/desktop/products/graphics

Se Solaris Handbook for Sun Frame Buffers för information om äldre kort.


1 (Tabell Fotnot) Plattformar som bara stöder 32-bitars kärna eller drivrutin.
2 (Tabell Fotnot) 64-bitars plattformar som kan starta 32-bitars kärna eller drivrutin. Systemen stöder 32-bitarsprogram och -drivrutiner med 32-bitars kärna samt både 32- och 64-bitars program, med 64-bitars drivrutiner, om kärnan är baserad på 64-bitars dataord.
3 (Tabell Fotnot) 64-bitarsplattformar som inte stöder 32-bitars kärna eller drivrutin.